Lukiokerroin – tuo menneen maailman jäänne

Ylioppilaskokeiden valvonta kuuluu lukion opettajien työhön. Valvontaan velvoittava sääntö pohjautuu menneeseen aikaan, jolloin oli vähän niin kokeen uusijoita kuin lisäaikaa ja erillistilaa vaativiakin.

Nykyään valvontojen määrä kasvaa jatkuvasti johtuen ylioppilaskirjoitusten rajattomasta uusintamahdollisuudesta sekä erityisjärjestelyistä.

On järjetöntä, että valvonnat ajatellaan hyvitettävän palkassa lukiokertoimella, jota ei pystytä jakamaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Kunkin oppilaitoksen kaikkien valvontojen yhteenlaskettu kokonaisaika vaihtelee vuosittain riippuen kokelasmäärästä sekä erityisjärjestelyistä.

Tästä syystä myös yksittäisen opettajan valvontamäärä heilahtelee eri vuosina, vaikka kursseja olisi yhtä paljon. Ylivuotisella seurannalla pyritään tasaamaan eroja, mutta täydelliseen tasavertaisuuteen on vaikea päästä.

 

Valvontojen määrä kasvaa jatkuvasti.

 

Valvonnat jyvitetään opettajille prosenttiosuuksina kurssien mukaan. Opettajan, jolla on paljon opetusta, pitäisi siis valvoa enemmän, mutta käytännössä täyteen pakattu lukujärjestys tekee sen mahdottomaksi.

Siispä hommiin joutuu sellainen, jonka lukujärjestys sattuu olemaan kirjoitusten aikaan väljä. Kuitenkin hänen lukiokertoimensa on pienempi, koska hänellä kurssien kokonaismäärä on vähäisempi.

Kuten mistä tahansa työstä, on myös ylioppilaskoevalvonnoista saatava korvaus, joka on suhteutettu työaikaan. Maalaisjärjellä ajatellen olisi oikeudenmukaista luopua lukiokertoimesta ja maksaa valvontakorvaus tuntiperusteisesti.

Tiina Renvall

 

OAJ vastaa:

Yo-kokeiden valvonta kuuluu lukion opettajan virkatehtäviin. Siksi siitä ei makseta erillistä korvausta. Asiasta on sovittu aikanaan lukiokerrointa koskevasta määräyksestä sovittaessa.

Vaikka valvontojen jakaminen täysin tasavertaisesti voi olla haastavaa, ovat monet lukiot päässeet hyvällä työajan suunnittelulla tasapuoliseen lopputulokseen. Kirjoittajan kokemus ei siis ole arkipäivää kaikkialla.

OAJ:n mielestä opettajien, joiden opetusvelvollisuus täyttyy, täytyy valvoa yhtä paljon. Tällöin erisuuruisten opetusvelvollisuuksien vaikutus työn määrään voidaan eliminoida mahdollisimman hyvin.

 

Lukiokerrointa pitää tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta. Jos kerroin poistettaisiin ilman muita sopimusmuutoksia, opettajat joutuisivat opettamaan nykyistä enemmän täyttääkseen opv-tuntinsa.

Vaikka kirjoittajan mielestä lukiokerroin on menneen maailman peruja, se on keskeinen osa lukion opettajan nykyisiä palvelussuhteen ehtoja.

 

Antti Syrjälä
työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija

 


Lähetä kirjoituksesi mielipidepalstalle lomakkeella, jonka löydät osoitteesta opettaja.fi/lukijalle.

Toimitus editoi kaikki tekstit. Julkaisemme kirjoituksen nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.