Tutkittu juttu: Käsityön suosio hiipuu

Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen kaikille yhteiseksi oppiaineeksi romautti käsityön suosion valinnaisaineena, kertovat tuoreen tutkimuksen alustavat tulokset.

Peruskoulun nykyisessä opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö ovat yhden käsityöoppiaineen kaksi eri työtapaa. Kaikki peruskoululaiset opiskelevat tasapuolisesti sekä teknistä työtä että tekstiilityötä. Tämä koskee vuosiluokkien 1–7 pakollista ja luokkien 8 ja 9 valinnaista käsityön oppimäärää.

Tulos: käsityön suosio valinnaisaineena on laskenut kahdessa vuodessa 43 prosenttia. Muutos selviää Helsingin yliopiston tutkijoiden Manne Kallion ja Antti Hilmolan tekemän tutkimuksen alustavista tuloksista.

 

Kallio ja Hilmola ovat keränneet käsityönopettajilta valinnaisaineiden valintaan liittyvää aineistoa kahteen otteeseen, tänä ja viime vuonna. Viimeksi tehtyyn kyselyyn vastasi 88 teknisen työn ja 66 tekstiilityön opettajaa, joiden edustamissa kouluissa on yhteensä 41 000 oppilasta.

– Ensin kysyimme valintojen määriä. Uusimmassa aineistossa opettajat vastaavat myös kysymykseen valintojen vähenemisen syistä. Tieteellinen artikkeli valmistuu keväällä, Manne Kallio kertoo.

Yli puolet opettajista piti suosion putoamisen syynä opsiin ja tuntijakoon tehtyjä muutoksia.

Alustavien tulosten mukaan yli puolet opettajista piti suosion romahduksen syynä opsiin ja tuntijakoon tehtyjä muutoksia – lähinnä sitä, että opsista on poistettu erilliset sisällöt tekniselle työlle ja tekstiilityölle ja ne on sen sijaan määritelty työtavoiksi.

 

Käsitöiden yhtenäistämistä perusteltiin tasa-arvolla: tarkoituksena oli luoda sukupuolesta riippumaton oppiaine. Kallion mielestä tasa-arvon voi ymmärtää toisinkin.

– Haetaanko tasapäisyyttä vai sitä, että kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet erilaiseen tietoon ja taitoon? Jos uudistus tähtäsi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, niin käsityön suosion romahduksen myötä meni kyllä lapsi pesuveden mukana, hän tuumii.

Käsityön suosion lasku on herättänyt huolta kädentaitojen katoamisesta ja jatko-opiskeluvalmiuksien heikkenemisestä. Ratkaisuksi Teknisten aineiden opettajien järjestö Tao on esittänyt peruskouluun ja lukioon uutta oppiainetta tekninen työ ja teknologia, joka nostaisi esiin tekniikan ja luonnontieteellisten aineiden yhteyksiä.

 

Käsityön opetusta on perusopetuksen opsissa ohjattu yhteisen käsityön suuntaan jo 1980-luvulla mutta selkeämmin seuraavalta vuosikymmeneltä lähtien. Taustalla on pyrkimys taata kaikille oppilaille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet.

Uudessa opsissa oman lisänsä käsityön opetuksen järjestämiseen toi pyrkimys laaja-alaisen osaamisen ja tulevaisuustaitojen vahvistamiseen.

Yliopistoissa ei enää kouluteta erikseen teknisen työn ja tekstiilityön opettajia vaan käsityönopettajia. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa käsityönopettajien koulutuksen sisällöistä on nipistetty tekstiilityön osuutta, niin että mukaan on mahtunut aiempaa enemmän teknisen työn sisältöjä.

 

Manne Kallion mielestä opettajankoulutuksessa sekä teknisen- että tekstiilityön sisällöt kattavan yhteisen pääaineen haasteena on opetusresurssien jakautuminen kahtaalle. Samaan aikaan on yliopistoissa vähennetty lähiopetusta.

– Opettajankoulutuksen resurssipulan vuoksi käsityönopettajan turvallisuustaidot voivat jäädä vajaiksi, mikä on iso ongelma erityisesti teknisessä työssä. Opettaja voi joutua muutaman opintopisteen laajuisten opintojen jälkeen vastuuseen koululaisten turvallisuudesta.

 

Tutkimus

Manne Kallion ja Antti Hilmolan käsityön oppiaineesta tekemän tutkimuksen alustaviin tuloksiin voi tutustua Käsityönopettajien syyspäivien sivuilla: