Suomalaisista opettajista kertova näyttely valloittaa maailmaa − Näyttelyn tuottanut Helena Liikanen-Renger ilahtui opettajien tarinoista

Maailmalla kiertää tulevina vuosina suomalaisista opettajista kertova näyttely. Näyttelyn tuottanut Helena Liikanen-Renger oivalsi projektissa, millainen arvo hyvin koulutetuilla opettajilla Suomelle on.

”Haastattelin tänä vuonna kahdeksaa suomalaista opettajaa ulkoministeriön maakuvanäyttelyä varten.

Opettajat kertoivat minulle työstä, jonka keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja haaveiden mahdollistaminen. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka arvokkaaksi ja merkitykselliseksi he kokevat työnsä.

Haastattelut ja valokuvataiteilija Minna Kurjenluoman ottamat kuvat on nyt koottu näyttelyksi, jonka Suomen edustustot eri maissa voivat sopivina ajankohtina järjestää.

Tuotimme materiaalista myös digitaalisen version. Kummassakin yleisö voi kuunnella, kun opettajat kertovat itsestään ja työstään englanniksi.

 

Muutimme perheeni kanssa toissa vuonna mieheni kotimaahan Ranskaan. Sitä ennen työskentelin kolme vuotta Washingtonissa Suomen suurlähetystössä lehdistövirkamiehenä. Elämäni varrella olen asunut useissa eri maissa.

Washingtonissa yksi osa työtäni oli maakuvatyö, joka tarkoittaa Suomen maineeseen ja vahvuuksiin liittyvää viestintää.

Eri maiden maakuville on tyypillistä, että ne muuttuvat hyvin hitaasti. Esimerkiksi koulutus on ollut Suomen maakuvallinen vahvuus jo kauan.

Koulutuskeskustelun sävyt ovat vuosien varrella muuttuneet. Nykyään maailmallakin puhutaan yhä enemmän tulevaisuustaidoista ja opittujen asioiden luovasta soveltamisesta – mutta myös opettajuudesta ja opettajankoulutuksen merkityksestä.

 

Maakuvatyö on mielestäni parhaimmillaan sellaista, ettei siinä kerrota, kuinka me olemme jossakin asiassa parempia kuin muut. Sen sijaan kyse on kumpaakin osapuolta yhdistävistä asioista ja siitä, että molemmat voivat oppia uutta.

Opettajat ja koulun käyminen ovat todellakin asioita, joista ihmisillä on kokemuksia kaikkialla maailmassa. Koulutukseen ja opettajiin liittyy sellaisia kulttuurisia ominaispiirteitä, jotka ovat syvällä jokaisessa sisällä.

Näyttelyssä keskitytään opettajiin sekä ammattilaisina että ihmisinä ja luodaan kulttuurienvälistä kontaktipintaa heidän kauttaan.

Näyttely voidaan nostaa esille esimerkiksi sellaisina hetkinä, kun kohdemaissa viriää vilkasta koulutuskeskustelua.

 

Näyttelyssä on mukana opettajia eri koulutusasteilta ympäri Suomen. He osoittautuivat mielettömiksi tyypeiksi!

Valokuvaaja Minna kiersi heidän luonaan, ja hän onnistui kuvissaan mielestäni loistavasti. Minna kertoi panneensa merkille, että opettajien ja oppilaiden välinen suhde ja ryhmien tunnelma oli muuttunut paljon hänen omiin kouluvuosiinsa verrattuna.

Olen käynyt itse koulua 90-luvulla, eivätkä minunkaan koulumuistoni enää päde. Toisaalta koen, että maakuvatyössä on jonkin verran hyötyä siitä, että on itse ulkosuomalainen. Silloin pystyy ehkä erottamaan asioita, jotka herättävät ulkomailla mielenkiintoa.

 

Ymmärsin projektissa sen, kuinka koulujen todellisuudessa voidaan todella osua opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Kuulin opettajilta, miten he kehittävät omia menetelmiään pohjakoulutuksensa päälle.

Yksi kertoi musiikinopetuksesta ja opetustiloista, joissa kokeilemalla ja etsimällä voi löytää musiikin ilon. Toinen puhui kaksivuotisen esiopetuksen hyödyistä ja onnistumisista.

Tietenkin näyttelymme on vain pintaraapaisu. Suomalaisten opettajien moninaisuus ja työn monet ulottuvuudet ovat mieletön rikkaus. Toivon, että se skaala näkyy näyttelyssäkin.

Mistä on kyse?

Suomalaisista opettajista kertova valokuvanäyttely esitettiin ensi kertaa OAJ:n valtuuston kokouksessa marraskuussa. Näyttelyn on tuottanut toimittaja ja kirjailija Helena Liikanen-Renger.