Lastentarhanopettajista tuli varhaiskasvatuksen opettajia – kuka tehtävään kelpaa?

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan syyskuun alussa. Kaikki kelpoiset lastentarhanopettajat ovat nyt varhaiskasvatuksen opettajia.

Miten uusi laki vaikuttaa lastentarhanopettajien kelpoisuuksiin?

Jos olet ollut ennen lain voimaantuloa kelpoinen työskentelemään lastentarhanopettajan tehtävässä, nimikkeesi muuttuu varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tehtävään ovat kelpoisia kaikki nykyiset lastentarhanopettajat, niin yliopistokoulutetut kuin sosionomi- ja opistotaustaisetkin.

 

Miten käy tulevien sosionomien?

Ne, jotka ovat päässeet opiskelemaan lastentarhanopettajakelpoisuuden antavaan sosionomin tutkinto-ohjelmaan ammattikorkeakouluun viimeistään vuosi lain voimaantulon jälkeen ja suorittavat opinnot loppuun 31.7.2023 mennessä, saavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tämän jälkeen valmistuneista tulee varhaiskasvatuksen sosionomeja.

 

Miten koulutus muuttuu?

Varhaiskasvatuksen opettajia pitää kouluttaa yliopistoissa lisää. Aloituspaikkoja on kasvatettu tuhannella määräajaksi, mutta se ei vielä riitä. Lisärahoitus on saatava pysyväksi ja aloituspaikkoja lisättävä edelleen.

 

Miten rekrytointi muuttuu?

Nyt on varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työmarkkinat. Kunnissa pitää tehdä henkilöstösuunnitelmat siitä, miten valmistaudutaan tulevaan henkilöstörakenteen muutokseen, jonka on oltava voimassa viimeistään vuonna 2030.

 

Voinko menettää työpaikkani?

Oman työnsä puolesta ei tarvitse pelätä. Kaikki nykyiset kelpoisuudet säilyvät. Uudet nimikkeet ja tehtävien jako herättävät vielä hämmennystä, mutta asiat selkiintyvät pikkuhiljaa.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton.

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti

Lue samasta aiheesta