Alkupaloja vuosityöaika-kyselyn tuloksista

OAJ:n kokeilukoulujen opettajille tekemän kyselyn alustava tulos ei yllätä: perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa on sekä kehitettävää että hyviä puolia.

Valtaosa vuosityöaikaa kokeilevien koulujen opettajista kertoo OAJ:n kyselyssä, ettei työnantaja edellytä heidän olevan työpaikalla enempää kuin edellisenäkään vuonna. Myös opetustuntien määrät ovat pysyneet pääasiassa ennallaan.

OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan kyselyn alustavat tulokset näyttävät, että perusopetuksen työaikakokeilussa on sekä hyvää että kehitettävää.

– Opettajien palautteessa esille nouseviin kehittämiskohtiin haetaan ratkaisua vielä kokeilun aikana.

Kokeilu alkoi vasta puoli vuotta sitten, joten nyt kerätyt kokemukset työaikamallista ovat vielä viitteellisiä.

– Luotettavampia johtopäätöksiä voidaan tehdä toisen kokeiluvuoden jälkeen.

 

OAJ teki ensimmäisen kyselyn kokeilukoulujen opettajille alkuvuodesta. Vastata piti viimeistään maaliskuun alussa.

Vastauksia saatiin 109 opettajalta, kun kokeilukouluissa on hieman alle 200 opettajaa. Suurin osa vastaajista on luokanopettajia. Mukana on myös aineenopettajia, erityis- ja erityisluokanopettajia sekä rehtoreita ja apulaisjohtajia.

Vastanneista 62 prosenttia sanoo, ettei opetustuntien määrä ole muuttunut viime vuoteen verrattuna. Lopuilla opetustuntien määrä oli noin puolella kasvanut ja puolella vähentynyt.

– Opetustuntien määrä vaihtelee eri vuosina myös opetusvelvollisuustyöajassa, Lindroos sanoo.

Suurin osa, 82 prosenttia, kyselyyn vastanneista sanoo, ettei heillä ole velvollisuutta tehdä töitä työpaikalla enempää kuin aiemminkaan. Huoli siitä, että vuosityöaikakokeilu vähentäisi opettajan työn vapautta, ei siis ainakaan tämän kyselyn perusteella vaikuta enemmistöllä käyneen toteen. Asia vaatii kuitenkin vielä lisäselvitystä.

 

Moitteita opettajilta saavat työajanseurantaan käytettävät järjestelmät. Kokeilukunnat valitsevat itse seurantatyökalunsa, joten ne ovat erilaisia eri kokeilukouluissa. Sen vuoksi myös kokemukset vaihtelevat kunnittain. Helsingissä työkaluun ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, kun taas suurin osa Vantaan ja Lahden kokeilukoulujen opettajista on sitä mieltä, että seurantatyökalu ei ole toimiva.

Se, millä tasolla työaikaa seurataan, jakaa mielipiteitä. 40 prosentin mielestä seuranta on liian yksityiskohtainen: kategorioita voi olla liikaa tai työkalu voi edellyttää minuutintarkkaa kirjaustapaa. Joka viides taas pitää työajanseurantaa liian ylimalkaisena ja epätarkkana.

– Seurantatyökaluun liittyviä ongelmia on jo lähdetty ratkaisemaan kokeilukunnissa ja keskustasolla, Lindroos kertoo.

 

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu alkoi viime syksynä. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana kahdeksan alakoulua neljästä eri kaupungista. Kokeilukoulujen opettajien kokemukset antavat arvokasta tietoa kokeilun sujumisesta ja auttavat sen kehittämistä.

OAJ seuraa kokeilun toteutumista muun muassa kyselyjen avulla koko kolmivuotisen kokeilun ajan. Tähän on selkeä syy: aiemmissa työaikakokeiluissa opettajien kokemukset ovat vaihdelleet kokeilun eri vuosina.

– On huomattu, että toinen vuosi on yleensä ensimmäistä helpompi. Työajan suunnittelu ja seuranta koetaan aluksi työlääksi. Siksi opettajien kokemuksia ja tuntemuksia seurataan läpi kokeilun, Petri Lindroos kertoo.

 

Kerromme ensimmäisen kyselyn tuloksista tarkemmin 22.3.2019 ilmestyvässä Opettaja-lehdessä 6/2019. Maaliskuun aikana kyselyn tuloksia julkaistaan myös OAJ:n nettisivuilla.

 

Miten kokeilu vaikuttaisi palkkaasi ja työaikaasi? Testaa laskurilla!

Haluatko selvittää, miten palkallesi ja työajallesi kävisi, jos olisit mukana perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa? OAJ:n sivuilla on kätevä laskuri, jonka avulla voit selvittää, miten kokeilu vaikuttaisi juuri sinun palkkaasi ja työaikaasi.

Katsothan samalla myös video-opastukset laskurin käyttämiseen. Videoilla ohjeistetaan esimerkkien avulla, kuinka luokan- ja aineenopettajat voivat arvioida omaa työaikaansa ja palkkaansa, mikäli he olisivat mukana kokeilussa.

Tutustu laskuriin:

Kysyttävää työaikamalleista?

Kerro, mikä perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa tai ammatillisen koulutuksen vuosityöajassa tökkii, ihmetyttää tai ihastuttaa. OAJ on avannut kaksi sähköpostiosoitetta, joihin jokainen Opettaja-lehden lukija voi lähettää omia kysymyksiään, kehitysideoitaan tai huolenaiheitaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää perusopetuksen vuosityöaika-kokeilusta, lähetä viesti osoitteeseen peruskoulunvuosityoaikakokeilu@oaj.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä ammatillisen toisen asteen vuosityöajasta, osoite viestillesi on ammatillinenvuosityoaika@oaj.fi.

Kaikkiin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan henkilökohtaisesti, mutta OAJ kokoaa kysymykset ja vastaa niistä yleisimpiin ja tärkeimpiin viestintäkanavillaan.