Yhteiskunta verkossa

Suomi.fi:ssä voi vaikka havainnollistaa, mitä yrityksen perustaminen vaatii, kertoo historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jukka Vieri.

Suomi.fi-verkkopalvelu… kokoaa yhteen kansalaisia koskevat tärkeät tiedot. Palvelussa ei ole erillistä osiota opettajalle, mutta sen sisältöjä voi hyvin käyttää esimerkiksi yhteiskuntaopin opetuksessa. Oppilaiden on hyvä tutustua sivustoon siksikin, että tulevaisuudessa heistä tulee ehkä sivuston aktiivisia käyttäjiä. Palvelussa pystyy asioimaan viranomaisten kanssa.

 

Olen käyttänyt palvelua… jo opetettujen yritysasioiden syventämiseen ja konkretisoimiseen. Yhdeksännen luokan oppilaat käyttivät palvelua, joka kuljettaa yrityksen perustamiseen liittyvien toimenpiteiden läpi ja kyselee esimerkiksi vakuutuksista ja rahoituksesta. Kysymysten kirjo opetti hyvin, että yritystä ei perusteta sormia napsauttamalla.

 

Oppilaiden mielestä… oli ihan kivaa vaihtelua, ettei oltukaan luokkahuoneessa vaan mentiin atk-luokkaan, mutta kyseisessä ryhmässä ei ollut yrittäjyydestä erityisen innostuneita oppilaita. Tämä oli ensimmäinen kokeilu.

 

Tulevaisuudessa aion… käyttää palvelua tiedonhakutehtävään. Kehotan oppilaita etsimään täsmätietoa vaikka avioliitosta. Yksi ryhmä etsii googlaamalla, toinen vauva.fi:stä, kolmas suomi.fi:stä. Lopussa katsotaan, oliko löydetty tieto luotettavaa. Näin medialukutaito tulee esiin.

 

Palvelua voi hyödyntää myös… esimerkiksi kielten opetuksessa. Sivusto toimii suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Olen aiemmin tehnyt historian opetuksessa yhteistyötä ruotsinopettajan kanssa: olemme käyttäneet samoja materiaaleja sisällissodasta eri kielillä.

Tuhdisti tietoa

  • Suomi.fi on verkkopalvelu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Se kokoaa julkisen hallinnon palveluja yhteen. Kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus.

  • Palvelussa on tietoa esimerkiksi julkishallinnon toiminnasta, kansalaisen oikeuksista ja talouden hoitamisesta.