Työttömyysturva leikkuulaudalla – pätkätyöläisten ahdinko syvenee

Ansiopäivärahan ehdot kiristyvät nyt monelta suunnalta. Lomakorvaus yhdessä omavastuuajan kanssa voi pienentää päivärahaa tuhansilla euroilla.

Kesällä työttömyyskassan luukulle odotetaan joukoittain sekä ensimmäistä kertaa työttömäksi jääneitä että uutta päivärahapäätöstä hakevia opettajia.

Monelle voi tulla šokkina, mitä tapahtuu, kun menettää päivärahansa lomakorvausten jaksotuksen ajalta, omavastuuaika pitenee puoleentoista viikkoon, lapsi- ja indeksikorotukset jäävät saamatta ja lisätienesteistä sakotetaan.

Hallituksen esittämät ja eduskunnan hyväksymät leikkaukset työttömyysetuuksiin iskevät työttömiin ja lomautettuihin, mutta myös ilman kesäpalkkaa jääviin määräaikaisiin ja osa-aikatyötä tekeviin kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan ammattilaisiin.

Muutokset koskevat kaikkia, jotka ovat saaneet työttömyyskassan korvauspäätöksen ansiopäivärahasta 1. huhtikuuta 2024 tai sen jälkeen.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja toivoo, että alalla työskentelevät osaisivat varautua muutoksiin. Ennakoida voi ottamalla asioista selvää ja liittymällä kassaan ajoissa.

 

Työssäoloehdot kiristyvät

Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi on jatkossa työskenneltävä tuplasti aiempaa pitempään ja tienattava tarpeeksi. Työssäoloehto pitenee ensi syksynä puolesta vuodesta 12 kuukauteen.

– Lukuvuoden ajaksi palkattu määräaikainen opettaja voi jäädä kesällä 2025 ilman päivärahaa ellei hän ole kerryttänyt työssäoloehtoa aikaisempina vuosina, Korkeaoja sanoo.

Riittävää työskentelyä ennen työttömyyttä arvioidaan jatkossa palkan, ei tuntimäärän perusteella. Vuoden työssäoloehdon kertymiseen on aikaa 28 kuukautta ja se edellyttää vähintään 930 euron bruttopalkkaa kuussa.

Ehtoa sovelletaan niihin palkkoihin, jotka on ansaittu ja maksettu 2. syyskuuta 2024 tai sen jälkeen.

Muutokset työssäoloehtoihin kurittavat erityisesti pätkätyöläisiä ja tuntiopettajia.

 

Omavastuuaika piteni

Työttömälle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa heti omavastuuajan jälkeen, jos hän on pitänyt kaikki lomansa eikä saa lomakorvausta.

Omavastuuaika on nyt seitsemän arkipäivää, kun se aikaisemmin oli viisi arkipäivää.

 

Lomakorvauksista karenssia

Lomakorvauksen jaksotus tuli voimaan tammikuussa. Se tarkoittaa sitä, että lomakorvauksen ajalta ei saa työttömyysetuutta.

Jos opettaja on saanut lomakorvausta esimerkiksi 28 päivältä, niin ansiopäivärahan maksu siirtyy yli viisi viikkoa siitä, kun hän on jäänyt työttömäksi. Kun päälle pistetään vielä seitsemän arkipäivän omavastuuaika, lopputuloksena on 35 tuetonta arkipäivää ja tuhansien eurojen työttömyysetuuden menetys.

 

Hyvästit suojaosalle ja lapsikorotuksille

Työttömyysturvan 300 euron suojaosa on poistettu. Aikaisemmin työtön sai tienata 300 euroa kuussa ilman, että päiväraha pieneni. Nyt jokainen tienattu euro vähentää päivärahaa 50 senttiä.

Suojaosa on ollut tärkeä osa-aikaista työtä tekeville opettajille. Jatkossa he voivat menettää tuloja ja etuuksia 150 euroa kuussa.

– Työtä kannattaa kuitenkin edelleen tehdä, koska vain puolet palkasta vähentää ansiosidonnaista ja päivärahan enimmäiskausi kuluu silloin hitaammin. Lisäksi kaikki työnteko parantaa työkykyä ja helpottaa työllistymistä, Korkeaoja toteaa.

Indeksikorotukset jäädytetty vuosille 2024–2027 ja työttömyysturvan lapsikorotukset poistettu kokonaan.

 

Näin työtöntä tuetaan

Kela maksaa työttömyysetuutta kaikille työttömille ja lomautetuille joko peruspäivärahana tai työmarkkinatukena.

Peruspäiväraha on kaikille sama. Tänä vuonna se on 37,21 euroa päivässä ja noin 800 euroa kuussa.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansioihin perustuvaa päivärahaa. Keskimääräinen päiväraha oli viime vuonna 73,84 euroa eli noin 1 590 euroa kuussa.

Ansiosidonnaista päivärahaa voi hakea, jos on työtön, osittain työtön, lomautettu tai jos ei saa loma-ajoilta palkkaa. Päivärahaa voi saada korkeintaan 300–500 päivää riippuen hakijan iästä ja työssäolovuosista.

Jos hallituksen ehdotus menee eduskunnassa läpi, ansiopäiväraha pienenee kahden työttömyyskuukauden jälkeen 80 prosenttiin ja kahdeksan työttömyyskuukauden jälkeen noin 75 prosenttiin. Lakimuutos on eduskunnassa vielä kesken ja sen on tarkoitus astua voimaan 2. syyskuuta 2024.

Päivärahan lisäksi työttömyyskassasta voi saada soviteltua päivärahaa tai liikkuvuusavustusta silloin, kun työ on osa-aikaista tai kaukana kotoa.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenet voivat hakea etuuksiaan Openetti-verkkopalvelussa.

 

Kerrytä työssäoloehtoa

Ansiosidonnaisen päivärahan perustana olevaa työssäoloehtoa voi kerryttää vain työttömyyskassan jäsenenä. Kassan jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, kun tekee ensimmäisiä opettajan sijaisuuksia.

Työssäoloehto täyttyy, kun työskentelee 26 viikkoa sellaisessa opetustyössä, jossa työaika on vähintään 8 tuntia viikossa. Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen enimmäisaika alkaa alusta ja päiväraha saatetaan määritellä uudelleen.

Työssäoloehdon kertymistä ei tarvitse itse seurata, mutta kaikki työsopimukset kannattaa tallettaa.

 

Mistä tiedän, olenko kassan jäsen?

OAJ:n jäsenet ovat myös Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseniä. Kassan jäsenmaksu on tänä vuonna 4,5 euroa kuussa. OAJ:n jäseniltä se pidätetään palkasta jäsenmaksun yhteydessä.

Jokaisen OAJ:n jäsenen kannattaa varmistaa, että omat maksutiedot ja jäsenyys ovat kunnossa. Myös yhteystiedot ja yksityinen sähköposti kannattaa päivittää OAJ:n jäsenrekisteriin.

 

Mistä saan lisätietoa?

Työttömyyskassan verkkosivuille on koottu tietoa työttömyysturvan muutoksista. Sivuilla on esimerkkejä leikkausten vaikutuksista sekä laskuri, jonka avulla voi arvioida oman päivärahan suuruutta. Lakimuutokset päivittyvät kassan sivuille sitä mukaan, kun eduskunta niistä päättää.

 

Opetus ja tiede -työttömyyskassalla on puhelinpäivystys tiistaisin ja torstaisin kello 10–14.

Opetus ja tiede -työttömyyskassassa on 105 000 jäsentä. Opettajien ja muiden alan ammattilaisten lisäksi jäseninä on tutkijoita, psykologeja ja muita korkeakoulutettuja.

 

Tutustu myös näihin:

Työttömyysturvan muutoksista keskustellaan myös OAJ:n Saunassa tiistaina 14.5. klo 16.30-17.30

 

Päivitetty 27.5.24 klo 9.45

Lomakorvauksen jaksotus tuli voimaan tammikuun ensimmäisenä päivä. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että jaksotus olisi astunut voimaan huhtikuussa.