Työelämän terveisiä tunnille

Opiskelijat saivat virkistävän tietopaketin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, kun Jari Åke toi ay-liikkeen tunnilleen.

Mitä tapahtuu, kun ammattijärjestö pääsee irti luokassa? Maailma avartuu.

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Jari Åke kutsui Palvelualojen ammattiliiton Pamin edustajan luokkaansa, koska yhteiskuntaopin ykköskurssilla yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi keskeisistä teemoista.

– Opiskelijoille on tärkeä tarjota ikkunoita koulun ulkopuoliseen elämään. Samalla konkretisoituu, että opettaja puhuu luokassa ihan oikeita elämän asioita, Valkeakosken Tietotien lukiossa opettava Åke sanoo.

 

Oppituntia pitämään saapui reipas rokkihenkinen parikymppinen, joka luennoi ay-liikkeen historiasta ja nykyvaikuttamisesta sekä työelämästä ylipäätään.

– Ay-liikkeen tasaista vaikuttamistyötä, josta ei saa klikkivoittoja, ei oikein enää tunneta, Åke pohtii.

Lopuksi opiskelijat keskustelivat, mihin he haluaisivat vaikuttaa. Koulureitin bussiaikatauluihin, päätettiin yksimielisesti. Oppilaskunnan hallitukseen otettaisiin yhteyttä tunnin jälkeen.

Pamin järjestöneuvoja Sami Kaita muistuttaa, että tämäntyyppinen työelämätiedotus on tarpeen, koska nuoret eivät välttämättä tiedä työehtojaan.

Opettajalle tunti taas antaa mahdollisuuden seurata kurssia opiskelijan silmin ja keskustelueväitä eteenpäin kurssilla.

 

Oppimateriaalia tarjolla

  • Moni ammattijärjestö tarjoaa työelämään liittyvää materiaalia oppintuntien tueksi, Pamin työelämätiedotus on vain yksi esimerkki  pam.fi
  • Akava tarjoaa paketin työelämästä akava.fi/tietoa-tyosta
  • Suomen opettajaksi opiskelevien liitolla on sivusto opettajan työstä sool.fi/opettajaksi