Turvallisesti retkelle

Opettajan vastuu oppilaistaan on jakamaton myös retkellä ja leirikoulussa. Miten hommaan ryhdytään? Mitä pitää muistaa? Onko opettajan pakko osallistua? Poimi tiedot talteen!

Turvallisuus ykköseksi

Valitse retkikohde, joka on omille oppilaillesi turvallinen. Vältä kohteita, joissa vaara on ilmeinen ja valvonta vaikeaa.

Varmista, että koulu on vakuuttanut oppilaat retken ajaksi. Ellei ole, retkelle tarvitaan erillinen vakuutus. Vakuutusehdot on selvitettävä tarkasti myös huoltajille.

 

Sitouta huoltajat

Suunnittele retki huolellisesti ja arvioi riskit. Tee kriisitilanteita varten ohjeet. Mitä tehdään, jos joku sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai jos tapahtuu muuta ikävää.

Pyydä huoltajilta etukäteen kirjallinen suostumus siihen, että heidän lapsensa osallistuu retkelle. Varmista, että huoltajat hyväksyvät sovitut säännöt ja suunnitelmat. Sitouta myös oppilaat suunnitelmiin ja sääntöihin.

Kirjallista tietoa tarvitaan myös lapsen mahdollisista sairauksista tai muista rajoitteista, jotka retkellä pitää ottaa huomioon. Vanhempi voi osallistua retkelle, mutta vastuu on opettajalla.

 

Opettaja ei vastaa rahankeruusta

Vaikka opettajalla ei ole velvollisuutta osallistua rahan hankintaan eikä retkikassan hoitamiseen, rehtorin ja opettajan täytyy tietää, ketkä huoltajista vastaavat rahankeruusta, rahanhankinnan tavoista sekä rahan kertymisestä.

Ennen rahankeruun alkamista huoltajien on tehtävä tarkka sopimus, joka yksilöi rahan keräämiseen ja käyttöön liittyvät asiat. Sopimuksesta pitää ilmetä muun muassa, miten kerätyt rahat käytetään tai jaetaan, jos retki ei toteudu.

On sovittava myös, miten menetellään, jos rahan keräämisessä mukana ollut oppilas ei osallistukaan retkelle tai jos luokkaan tulee uusi oppilas, joka ei ole osallistunut rahan keräämiseen.

 

Muista korvaukset

Vuosisuunnitelmaan merkitty retki tai leirikoulu on opettajalle virkamatka. Siitä pitää maksaa virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset, kuten matkakustannukset ja päiväraha.

Opettajaa ei voi velvoittaa järjestämään retkeä tai leirikoulua. Opettaja voi vastuuseen ja turvallisuusuhkiin vedoten todeta, ettei retkeä tai leirikoulua voida järjestää.

 

Juttuun on haastateltu OAJ:n lakimiestä Ira Hietanen-Tanskasta