Tunnetko jo Poen? – Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto yhdistää eritaustaisia opettajia

OAJ tarvitsee pedagogisten linjaustensa tueksi Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston asiantuntemuksen. Poe keskittyy pedagogiikkaan, OAJ hoitaa edunvalvonnan.

Miten uudistaa oppilasarviointia? Mitä pitäisi sisällyttää kuudennen luokan matematiikan oppisisältöihin? Miten vaikuttaa lukion muutoksiin?

Muun muassa tällaisiin asioihin Opetushallitus tarvitsee pedagogisten opettajajärjestöjen asiantuntemusta. Myös OAJ käyttää linjaustensa tukena Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston Poen pedagogista osaamista.

– Poen eli pedagogisen toimikunnan edustajat tuovat tavallisen opettajan arjen ja luokkahuoneen äänen koulutuskeskusteluihin. Kunkin oppiaineen tieto on sen omassa pedagogisessa järjestössä, Poen puheenjohtaja, riihimäkeläinen pääluottamusmies Anneli Rantamäki kertoo.

Esimerkiksi Opetushallituksen arvioinnin uudistamisen ohjausryhmässä pedagogisten järjestöjen edustajat toivat opettajan arjen kokemuksen työryhmään.

– Jotta arjen ääni kuuluu omaan työhön keskeisesti vaikuttavissa asioissa, opettajan kannattaa kuulua pedagogiseen järjestöön, Poen varapuheenjohtaja, Suomen luokanopettajien puheenjohtaja Marko Jokinen sanoo.

Poen puheenjohtajat ovat havainneet, että joissakin tilanteissa ulkopuoliset katsovat OAJ:n ajavan opettajien etua silloinkin, kun puhuvat lapsen edun toteutumisesta. Pedagoginen järjestö sen sijaan nähdään uskottavampana koulutuksen ja oppilaan puolustajana.

 

Poeen kuuluu 19 eri aineenopettajajärjestöä. Niistä isoja ovat esimerkiksi kieltenopettajien Sukol, matematiikan opettajien Maol ja äidinkielen opettajien ÄOL. Kaikkiaan pedagogisissa aineopettajajärjestöissä on reilut 16 000 jäsentä.

Poen ja pedagogisten opettajajärjestöjen tehtävät ovat erilaisia. Poen tavoitteena on yhteisten asioiden edistäminen, ja se yhdistää erilaisia ja eritaustaisia opettajia.

– Tavoitteena on yhtenäisyys, keskinäinen samanarvoisuus ja kaikkien etu. Vaikuttavuus on paras silloin, kun tavoite on kaikille yhteinen. Opettajatkin voivat paremmin, kun koulutuksen ketju toimii, Rantamäki sanoo.

OAJ hoitaa edunvalvonnan, pedagogiset järjestöt pedagogiikan.

 

Poe on pääsääntöisesti yleissivistävien opettajien yhteenliittymä. Ainejärjestöissä voi kuitenkin olla jäseninä ammatillisia opettajia. Heitä on esimerkiksi äidinkielen ja matematiikan opettajien liitoissa.

Suomen luokanopettajissa jäseniä on noin 3 000. Poen jäsenenä luokanopettaja voi pohtia esimerkiksi tuntijakoa tai yksittäisen oppiaineen sisältöä.

– Meidän pedagogiikka keskittyy luokanopetukseen, oman opettamisen ja kasvattamisen ympäristöön, Jokinen kertoo.

Suomen luokanopettajat on vastikään muun muassa konsultoinut Koulutuksen arviointikeskusta Karvia opetuksen eriyttämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö on myös ottanut mediassa kantaa oppilaiden saamaan tukeen, opetussuunnitelmaan, opetuksen määrään, ryhmäkokoihin ja opettajien jaksamiseen.

 

OAJ hoitaa edunvalvonnan, pedagogiset järjestöt pedagogiikan. OAJ:n valtuuston jäsen edustaa koko alueensa opettajia, olipa hän minkä tahansa koulutusalan tai -asteen opettaja. Pedagogisen järjestön jäsen taas on oman ammattinsa edustaja.

– Pedagogisen opettajajärjestön asiantuntemus rakentuu oman opettamisen asiantuntijuudesta. Poessa ei riidellä edunvalvonnasta, sillä Poe tuo tietoa luokkahuoneesta ilman edunvalvonnan taakkaa, Jokinen kuvailee.

Toisin kuin yksittäiset opettajatkin välillä virheellisesti luulevat, Suomen luokanopettajat ja OAJ eivät ole vaihtoehtoja keskenään. Edunvalvontaa hoitaa OAJ, ja luottamusmiespalvelut ovat vain OAJ:n jäsenille.

– Suomen luokanopettajista saattaa erota jäseniä, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei esimerkiksi saada jotain palkkatavoitetta läpi. Mutta Suomen luokanopet- tajat ei neuvottele työsuhteen ehdoista eikä palkoista, Jokinen täsmentää.

Pedagogiset järjestöt keräävät jäseniltään 60–80 euroa jäsenmaksua vuodessa. Poe ottaa opettajaksi opiskelevat aktiivisesti mukaan toimintaansa. OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsenyys edellyttää OAJ:n jäsenyyttä.

Poe yhdistää erilaisia ja eritaustaisia opettajia.

 

Pedagogisten järjestöjen voisi olla hyvä terävöittää toimintaansa, puheenjohtajat arvelevat. Kaksikko haluaa erityisesti lisätä tietoa pedagogisten järjestöjen merkityksestä vaikuttamistoiminnassa.

Kehittämistä on myös siinä, miten eri jaostot, kuten lukio- ja erityisopetusjaos, toimivat entistä vahvemmin OAJ:n asiantuntijoiden työrukkasina.

Poen puheenjohtajien mielestä vahva Poe on myös OAJ:n etu. Siksi pedagogisen toimikunnan asiantuntemusta voisi hyödyntää enemmän niin koko järjestössä kuin yleissivistävien opettajien OAJ-Ysissäkin.

– Emme halua päätöksentekijöiksi emmekä viedä valtuutetuilta heidän toimivaltaansa. Poen tavoite on olla esillä asiakysymyksissä. Meillä on laaja asiantuntemus, ja tuomme sen mielellämme esille, Rantamäki sanoo.

 

Some on muuttanut tapaa saada virikkeitä omaan opetukseen. Aikaisemmin kokoonnuttiin yhteen saamaan ideoita, nyt opettamisen vinkkejä etsitään erilaisilla kanavilla. Suosittu on esimerkiksi Facebookin Alakoulun aarreaitta.

– Toisaalta syynä kokoontumisinnon laantumiseen on opettajien lisääntynyt työmäärä. Opettajat eivät enää ehdi ja jaksa kokoontua entiseen tapaan, Jokinen sanoo.

OAJ:n pedagogiset järjestöt eli Poe

Pedagogisilla järjestöillä on pitkä historia, joka alkoi ammattiyhdistystoiminnan viriämisen aikoihin 1900-luvun alussa.

Nykyisen OAJ:n perustamiskokouksessa vuonna 1973 sovittiin OAJ:n ja pedagogisten opettajajärjestöjen yhteistyöelimien muodostamisesta.

 

Poe eli pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto perustettiin vuonna 1976. Tällöin linjattiin, että “pedagogisilla järjestöillä on oikeus tehdä OAJ:n hallitukselle esityksiä ja toimia omia spesiaalialojaan koskevien lausuntojen valmistelijoina”.

Pedagogiset järjestöt toimivat OAJ:n ulkojäsenyhdistyksinä, ja OAJ:n hallitus hyväksyy Poen säännöt.

 

Poe kokoaa pedagogisten järjestöjen edustajat kahdesti vuodessa järjestettävään kaksipäiväiseen OAJ:n ja Poen yhteiseen seminaariin. Viime vuosina seminaareja on toteutettu myös yhdessä OAJ-Ysin valtuustoryhmän kanssa.

Poen jäsenjärjestöissä oli vuonna 2022 kaikkiaan noin 30 000 jäsentä.