Toiko amisten vuosityöaika lisää työpäiviä? – OAJ ynnää

Ennen räknättiin työpäiviä, nyt vapaajaksoja. Vuosityöaikamalli toimii täysin eri logiikalla kuin aikaisemmat työaikajärjestelmät. Miten kävi työpäivien määrän ammatillisissa oppilaitoksissa? OAJ vastaa.

Miten ammatillisen koulutuksen vuosityöajassa lasketaan opettajan työpäivät?

Opetusvelvollisuusjärjestelmä perustui työviikkoihin ja keskeytysaikoihin, joita ovat syys-, joulu- ja talviloma sekä kesäkeskeytys. Vuosityöaikajärjestelmä puolestaan perustuu vapaajaksoihin ja niiden ulkopuolelle jääviin työviikkoihin. Vapaajaksoja voidaan sijoittaa ympäri vuoden sopimuksen mukaisin rajoituksin.

 

Miten työ jakautuu?

Vuosityöajan 1 500 tunnin työkuorma tehdään vuoden aikana vapaajaksojen ulkopuolella. Käytännössä useampina viikkoina töitä on viitenä päivänä viikossa, mutta töitä voi olla myös neljänä tai vaikka kuutena päivänä viikossa, jos työtehtävät niin edellyttävät.

Laskennallisesti työviikot jakaantuvat noin 40 kalenteriviikolle aivan kuten vanhassakin järjestelmässä. Kuinka paljon työpäiviä on viikossa tai työtunteja päivässä, vaihtelee sen mukaan, mitä työnantaja edellyttää.

Työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä vapaajakson ajalle.

Esimerkiksi yhdellä viikolla opettaja voi ottaa vastaan näyttökokeen lauantaina, toisella viikolla hänellä voi olla sidottua työtä neljänä päivänä.

Vta-järjestelmässä työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä vapaajakson ajalle, kun opv-järjestelmässä opettajalla saattoi joskus olla opetusta myös keskeytysaikoina.

 

Tuliko työpäiviä lisää?

Ammatillisia opettajia siirtyy vuosityöaikaan neljästä eri opetusvelvollisuusjärjestelmästä, kahdesta kokonaistyöaikasopimuksesta ja yleistyöajasta. Vaikutukset aikaisempiin työpäivien määriin ovat erilaiset, koska aikaisemmat sopimuksetkin ovat keskenään täysin erilaisia.

Tavallisimmin vuosityöaikaan siirtyvä ammatillinen opettaja on aikaisemmin ollut opv-järjestelmässä. Hänen opetusvelvollisuutensa on ollut esimerkiksi 931 oppituntia vuodessa eli keskimäärin 24,5 tuntia viikossa. Laskennallisesti opetusta on ollut 38 viikkoa eli 190 päivää vuodessa.

Käytännössä opetuspäivät ovat jakaantuneet 39 kalenteriviikolle, koska osalla viikoista ei ole ollut viittä opetuspäivää arkipyhien vuoksi. Opettaja on saanut 931 tunnista normaalin kuukausipalkan ja lisätunneista ylituntipalkkion.

Opetuspäivien lisäksi opettajalla on ollut koulutus- ja suunnittelutyöpäiviä, joita on tavallisimmin viisi. Kun ne lisätään opetuspäiviin, työviikot jakautuvat laskennallisesti 40 kalenteriviikolle

 

Mitä ovat laskennalliset työpäivät?

Laskennallisten työpäivien avulla määritellään palkanmaksun peruste vuositasolla. Todellisuudessa opetustyö ja muu työ voivat jakautua monella muullakin tavalla riippuen jokaisen opettajan tehtävästä ja tilanteesta.

Opv-järjestelmässä palkka on määräytynyt sen mukaan, kuinka monta opetustuntia opettajalla on ollut viikossa keskimäärin. Se on saatu selville jakamalla vuoden opetustuntien määrä 38:lla.

Vuosityöajassa vapaajaksoviikkoja on 12, eikä niiden ajaksi saa sijoittaa työtehtäviä. Vapaajaksojen ulkopuolelle jää laskennallisesti noin 40 työviikkoa. Laskennallista työaikaa on siis keskimäärin 37,5 tuntia viikossa ja 7,5 tuntia päivässä. Tätä tietoa tarvitaan, kun pitää määritellä korvaus esimerkiksi opettajan pitkän poissaolon ajaksi tai silloin, kun palkataan opettaja vain osaksi vuotta.