Satoja ilmastotutkimuksia ja monikielisyyden hoksautuksia

 

Ammattikirja

Tämä konkreettinen kielitietoisuusopas on työssäni monella tavalla tarpeen.

Olen mukana Oulun yliopiston Talent Boost -toiminnassa. Tämän yliopistojen ja korkeakoulujen yhteishankkeen tarkoitus on lisätä kielitietoisuutta ja hoksauttaa työyhteisöjä monikielisyydestään.

Tehtäväni on edistää suomen kielen käyttöä ja samalla tunnistaa, miten monia kieliä yliopistolaiset puhuvat.

Kielitietoisuutta on asettuminen opiskelijaryhmässä haavoittuvaksi ja tasa-arvoiseksi. Saatan esimerkiksi joskus puhua saksaa, jota en osaa täydellisesti.

Inkeri Lehtimaja et al.: Monikielisen työyhteisön opas. Alma Talent 2023.

 

Opetuksen apuna

Opetan Oulun yliopiston kansainvälisille opiskelijoillemme ja työntekijöille käytännön, yliopistoarjen ja työelämän suomea.

Tämän selvityksen mukaan Suomen yliopistoissa suomi ja ruotsi ovat usealla alalla jäämässä englannin jalkoihin.

Etenkin teknisten alojen opetus saattaa olla kandidaattivaiheen jälkeen englanninkielistä, mutta kielen taso ei ole aina korkea.

Kun englanti valtaa alaa opinnäytteissä, kansalliskielinen maisteritason yliopisto-opetus on kirjoittajien mukaan monilla aloilla jopa uhanalaista.

He ehdottavat muutoksia kielitaitovaatimuksiin, koulutukseen ja asenteisiin niin, että suomi ja ruotsi voisivat pitää pintansa korkeakoulutuksessa.

Janne Saarikivi, Jani Koskinen: Monikielistä sivistystä vai englanninkielisiä ratkaisuja. Selvitys yliopistojen kielivalinnoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:24.

 

Innoittaja

Useat kurssilaiseni opiskelevat ympäristöteknologiaa tai muuta teknologia-alaa. Tästä kirjasta on apua, kun tuon opetukseeni kestävyysteemoja.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on koonnut julkaisuun huippututkijoiden kanssa tiivistelmät yli sadasta ilmastotutkimuksesta. Teos on käännetty usealle kielelle.

Greta Thunberg: The Climate Book. Penguin Random House 2022.

 

Vinkit antoi Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan suomen kielen opettaja Päivi Jokinen. Viime kesänä hän uskalsi ratsastaa maastossa laukkaa, vaikka pelotti hirveästi.