Opettajuudesta on moneksi – kolme opettajaa kertoo oman uratarinansa

Perinteisesti opettaja opettaa oppilaitoksessa. Nykyään vaihtoehtoja on monia muitakin, mutta ydin säilyy: opettaja on aina pedagoginen asiantuntija. Kolme opettajaa kertoo uratarinansa.

Opettajan työpaletti ja ura voivat muodostua hyvinkin kirjavasta kattauksesta.

– Voi olla projektiluontoisia töitä eri työnantajilla, ja koulu on vain yksi osa työnantajien ketjussa, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja Hämeen ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä, että tekoälyyn perehtynyt opettaja voi olla mukana oppilaitoksen kehittämisprojektissa ja työskennellä jossain yrityksessä tekoälyn parissa. Opettaja voi olla myös yrittäjä.

Suomalaista koulutusosaamista viedään maailmalle, ja Suomeen tulee työntekijöitä ympäri maailmaa.

– Se vaatii oman osaamisidentiteetin jatkuvaa päivittämistä, Raudasoja sanoo.

 

Opettajuuden muuttuminen näkyy myös opettajankoulutuksessa. Esimerkiksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa opetusharjoitteluja voi suorittaa muuallakin kuin oppilaitoksissa, vaikkapa jonkun yrityksen projektissa.

Myös muiden alojen koulutusta on kehitettävä, kun ympäröivä yhteiskunta ja työelämä muuttuvat. Se tietää kehitystehtäviä monen opettajan työpalettiin.

Raudasoja toimi itse hiljattain projektipäällikkönä Opeke-hankkeessa, jossa kehitettiin ammatillista opettajankoulutusta valtakunnallisesti.

Vaikka muutoksia tulee ja työympäristöt vaihtelevat, opettajan tehdävän ydin säilyy.

– Opettaja on aina pedagoginen asiantuntija, on hän minkälaisessa roolissa hyvänsä: opettamassa, ohjaamassa tai kehittämässä työyhteisöä.

 

Maisemanvaihdoksesta toiseen

Roosa Kuusisto tiesi jo opettajankoulutukseen hakiessaan, että haluaa työskennellä jossain vaiheessa ulkomailla. Niinpä hän oli opintojen aikana Erasmus-vaihdossa Budapestissä ja hakeutui siellä ollessaan apuopettajaksi paikalliseen Suomi-kouluun.

Vaikka reissaavan opettajan työtilanne on epävarma ja koko ajan on uutta opeteltavaa, Roosa Kuusisto pitää elämäntyyliään antoisana – ja opettajalle sopivana.

Viimeisen opetusharjoittelun Kuusisto teki Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa. Kävi niin, että hänet rekrytoitiin sinne suoraan harjoittelusta äitiysloman sijaiseksi vuoden 2018 alusta.

– Se oli tosi ihana ja jännittävä kokemus, koska se oli ensimmäinen varsinainen opettajan työ ja oma luokka, ja varsinkin kun kyseessä oli erityistehtävän saanut, kaksikielinen ja vähemmistökieltä ja -kulttuuria edustava koulu.

Kuusisto viihtyi hyvin, mutta hän päätti lähteä reissaamaan, vaikka hänelle tarjottiin jatkoa kesällä 2019.

 

Ensimmäiseksi Kuusisto lähti Opettajat ilman rajoja -verkoston kautta vapaaehtoistyöhön Länsirannalle, Israelin miehittämälle palestiinalaisalueelle. Sen jälkeen hän suuntasi muutaman välietapin kautta Australiaan.

Koronapandemia teki Kuusistosta yrittäjän.

Kuusiston tarkoituksena oli hakea opettajan töitä Australiasta, mutta koronaepidemia ja suljetut koulut muuttivat suunnitelmat.

– Perustin lopulta oman toiminimen, jonka kautta opetan suomen kieltä Suomeen muuttaville ja siellä asuville ulkomaalaisille sekä ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille.

Kuusisto tekee yrityksensä kautta myös opettajien täydennyskoulutusprojekteja Huippu Education -nimiselle firmalle. Hän ei ollut koskaan ajatellut ryhtyvänsä yrittäjäksi.

– Onneksi jouduin tässä tilanteessa keskimään uusia ratkaisuja. Olen oppinut paljon sellaista, mitä en luokanopettajan työssä tullut ajatelleeksi, kuten brändäystä ja myyntiä.

Kuusisto ajattelee, että kansainvälisestä kokemuksesta voi olla hyötyä myös, jos hän päätyy palaamaan Suomeen.

 

Opettajaksi aikuisiällä

Kirjailija ja koulutus- ja viestintäalan yrittäjä Rita Dahlin ei tarvinnut uranvaihtoa suunnitellessaan kauan miettiä uutta ammattia.

– Opettajaksi opiskelu oli looginen valinta. Opettajana voin hyödyntää kaiken aiemman kokemukseni.

Rita Dahlilta ilmestyy syksyllä käännösrunoantologia Sielun kestää kauan palata kotimaahansa.

Dahl on tehnyt 20 vuotta toimittajan, kirjailijan ja kääntäjän töitä sekä suorittanut valtiotieteen ja filosofian maisterin sekä medianomin ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnot.

Puolisentoista vuotta sitten Dahl valmistui Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta ammatilliseksi opettajaksi. Hän on suorittanut myös suomi toisena kielenä -perusopinnot ja jatkaa siinä aineopintoja.

 

Dahl työskenteli viime syksyn Helsingin aikuislukiossa päätoimisena S2-opettajana ja teki sivutoimisesti viestintäyrittäjän töitä. Tammikuussa hän aloitti S2-opettajana Careeria-ammattioppilaitoksessa.

Aiempi työ- ja elämänkokemus ovat olleet suureksi hyödyksi suomen kielen opettamisessa maahanmuuttajille.

– Minulla on matkakirjailijana runsaasti kokemusta maastamuuttajana ja maahanmuuttajana. Siitä on suuri apu opiskelijoiden kohtaamisessa, Dahl sanoo.

Opettajakollegoiden yhteisöltä saa vertaistukea.

Opettajan työssä iso plussa on myös työyhteisö, joka Dahlilta yksinyrittäjänä ja tietokirjailijana puuttuu.

– Opettajakollegoiden yhteisöltä saa vertaistukea ja vinkkejä opetukseen.

Dahlin toiveena on tehdä päätoimisia opettajantöitä ja samalla sivutoimisesti toimia yrittäjänä sekä edistää kirjallisia projekteja.

Nyt hän kertoo keskittyvänsä opintoihin, Globalisaation uhkat -aiheisen tietokirjan kirjoittamiseen ja Galicia-runoantologian toimittamiseen.

 

Yrittäjä tutustuttaa työelämään

Jaana Kovanen haluaa toimia linkkinä työelämän ja oppilaitosten välillä. Kovanen siirtyi kaksi vuotta sitten ammatillisen opettajan tehtävästä yrittäjäksi.

– Toisen asteen oppilaitoksissa puhutaan koulutuksen työelämälähtöisyydestä, mutta oppilaitoksissa ei ole riittävästi työelämän ymmärrystä. Juuri tässä voin olla avuksi, viimeksi Etelä-Savon ammattioppilaitoksessa työskennellyt Kovanen sanoo.

Jaana Kovasella on useita tutkintoja. Nyt hän suorittaa liikunnanohjaajan ylempiä amk-opintoja.

 

Yrittäjänä Kovanen on tehnyt muutaman päivän tai pidempien jaksojen keikkatöitä ammattioppilaitoksissa ja vetänyt opiskelijoille räätälöityjä kursseja niin työhyvinvoinnista kuin työssäjaksamisestakin. Hotelli- ja ravintola-alan erikoisammattitutkinto-opiskelijoille hän on kertonut alan työelämävaatimusten viimeisimpiä tuulia ja suuntauksia.

– Oppilaitoksissa voitaisiin käyttää minunkaltaisen yrittäjän osaamista keikkaluontoisesti ja myös työssäoppimisen ohjaamiseen, Kovanen sanoo.

Tarvitaan innovatiivisuutta, rohkeutta ja sinnikkyyttä.

Yrittäjäksi siirtyminen on Kovaselle tavallaan hyppy tuntemattomaan, vaikka hän on mielestään aina tehnyt töitä yrittäjämäisesti myös oppilaitoksessa, niin opettajana kuin esimiehenäkin.

Kovanen on paitsi ammatillinen opettaja myös muun muassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut restonomi. Hänellä on vuosikymmenten kokemus hotelli- ja ravintola-alalta esimerkiksi ravintolapäällikkönä.

Tällä hetkellä Kovanen toteuttaa Rovaniemellä koulutuskokeilua.

– Toivon voivani olla esimerkki opettajille, jotka miettivät vaihtoehtoja ammatilleen joko yt-neuvotteluiden pakottamana tai omasta halustaan. Yrittäjyys on hyvä vaihtoehto, mutta yrittäjältä vaaditaan paitsi innovatiivisuutta ja rohkeutta myös erittäin paljon sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä.