Opettajankouluttaja Kristiina Skinnari: Monikielisyys hyödyttää aivotoimintaa

Opettajankouluttaja Kristiina Skinnarin mielestä oppilaiden monikielisyys on koululle rikkaus, ei rasite.

Koska suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa puhutaan yhä useampia kieliä, tarvitaan lisää opettajia, jotka osaavat kohdata ja tukea monikielisiä oppijoita.

Jyväskylän yliopiston kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevassa Kimo-koulutuksessa tulevat varhaiskasvatuksen opettajat, luokanopettajat ja kieltenopettajat opiskelevat yhteisissä kotiryhmissä.

– Samalla he oppivat tuntemaan ja arvostamaan toistensa työtä kielen parissa, sanoo opettajankouluttaja Kristiina Skinnari Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta.

Opinnoissa kehitellään monikielisyyspedagogiikkaan työkaluja ja oppimiskokonaisuuksia.

Käytännön tuntumaa aihepiiriin opiskelijat ovat saaneet vierailemalla esimerkiksi vastaanottokeskuksissa ja S2-opetuksessa.

Kouluvierailuilla he ovat houkutelleet esiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman kielen osaamista. Aikuisille maahanmuuttajille opiskelijat ovat antaneet läksyohjausta.

Kimo-koulutuksessa vanhat asenteet saavat kyytiä. Tutkimusten mukaan monikielisyys ei sekoita lapsen päätä vaan vahvistaa muiden kielten osaamista ja hyödyttää aivotoimintaa.

– Monikielisyyteen kannattaa suhtautua resurssina, ei vaikeuksien lähteenä. Kimo-opettajat vievät tätä asennetta tuleville työpaikoilleen ja toimivat näin suunnannäyttäjinä ja mentoreina muille opettajille.

 

Vuorovaikutusta monilla kielillä

  • Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmissa yhtenä yhteisenä tavoitteena on kielitietoinen kasvatus ja opetus.
  • Kielitietoisessa koulussa periaatteena on tilan antaminen useille kielille ja vuorovaikutuksen rikastaminen, ei kielen virheetön osaaminen.
  • Venäjä ja viro ovat Suomessa puhutuista vieraista kielistä yleisimmät.