Move-tulosten kirjaaminen ei kuulu virkatehtäviin – se on korvattava erikseen

Pitääkö liikunnanopettajan kirjata Move-testien tulokset valtakunnalliseen tietojärjestelmään ilman eri korvausta? Opetushallituksen Move-työryhmän jäsen, OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen vastaa.

Peruskoululaisten fyysistä toimintakykyä seurataan liikuntatunneilla tehtävillä Move-testeillä. Kenen kuuluu kirjata tulokset valtakunnalliseen rekisteriin?
Move-tulosten kirjaaminen valtakunnalliseen rekisteriin ei ole opettajan virkatehtävä, vaan siitä vastaa koulutuksen järjestäjä. Kirjaamisen voi tehdä opettaja, mutta myös koulusihteeri tai koulunkäynnin ohjaaja.

Miten kirjaamisesta aiheutuva lisätyö korvataan?
Jos opettaja tekee kirjauksen, kyse on lisätyöstä, joka pitää korvata rahana tai aikana. Kirjaamisesta ja sen korvauksesta pitää sopia kuten mistä tahansa muustakin lisätyöstä.
Jos kirjaaminen sovitaan tehtäväksi työaikana, voi siihen käyttää esimerkiksi kilpailukykysopimuksen tuomaa ”muuta opettajatyötä”. Opetusalan sopimuksissa ei ole yksiselitteistä työaikamääräystä Move-tulosten kirjaamisen korvaamiseksi.

Miten tuloksia hyödynnetään?
Koulut, jotka osallistuvat valtakunnalliseen tiedonkeruuseen saavat loppuvuodesta omat, maksuttomat, koulukohtaiset palauteraportit, joita voi hyödyntää muun muassa vanhempainilloissa, oppilashuollossa ja liikunnan opetuksen suunnittelussa.
Kouluille ei tule sanktioita, vaikka ne eivät ilmoittaisikaan Move-tuloksiaan. Tuolloin ne jäävät ilman palauteraporttia.

Miksi Move-testit otettiin käyttöön?
Move-testien tarkoitus on tukea kouluterveydenhuoltoa sekä erityisesti laajoja terveystarkastuksia peruskoulun viidennellä ja kahdeksannellalla vuosiluokalla. Testien saaminen osaksi opetussuunnitelmaa ja palkanmaksun piiriin on OAJ:lle merkittävä asia.