Milloin pitää tehdä lastensuojeluilmoitus? – OAJ:n lakimies vastaa

Opettajan ilmoitusvelvollisuudet mietityttävät OAJ:n jäseniä. Tässä jutussa on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

 

Kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää, opettajan ja rehtorin velvollisuus on ilmoittaa asiasta viranomaisille. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lastensuojelulaissa. Se koskee opettajia, rehtoreita ja johtajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ilmoituksen tekemisen kynnys on säädetty tarkoituksella matalaksi. Jos ei ole varma siitä, tarvitseeko tilanteessa tehdä ilmoitusta, voi kysyä neuvoa lastensuojelusta tai poliisilta.

Kysymyksissä pitää pysyä yleisellä tasolla, nimiä ei mainita.

 

Opettajan täytyy tehdä ilmoitus, jos hän saa tehtävässään tietää, että lapsen käyttäytyminen, hoidon ja huolenpidon tarve tai kehitystä vaarantavat olosuhteet edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Turhaa ilmoitusta ei pidä pelätä.

Ilmoituksen tekijän ei tarvitse tietää varmasti, tarvitseeko lapsi tukitoimenpiteitä tai edes sitä, pitääkö palvelujen tarvetta arvioida.

Opettaja keskustelee lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja sen perusteluista huoltajien ja lapsen kanssa.

Ilmoitus voidaan tehdä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa sosiaalihuoltolain mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi.

Tarkemmat ohjeet löytyvät lastensuojelusta vastaavien hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

 

Opettajan pitää kertoa poliisille, jos hän epäilee, että lapsi on joutunut sellaisen henkeen ja terveyteen kohdistuva rikoksen uhriksi, jonka enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Tällainen rikos on esimerkiksi pahoinpitely. Näissä tapauksissa salassapitosäännöksiä ei tarvitse noudattaa.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstöön kuuluvalla on myös oikeus ilmoittaa poliisille, jos epäilee jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

Väkivallan uhasta ilmoittaminen ei ole velvoittavaa, mutta se kuuluu opettajan ja rehtorin vastuulliseen toimintaan.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n juristi Ira Hietanen-Tanskanen.

 

Kysy lakiasioista Tällä palstalla käsitellään opettajan oikeusturvaan ja lakiasioihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Onko sinulla kysymys työhösi liittyvistä oikeuksista tai vastuista? Lähetä se sähköpostitse osoitteeseen: opettaja@oaj.fi. Viestin otsikoksi Lakinurkka.