Kuntapäättäjä turvaa arkiset palvelut – kouluverkkoasiat saivat Arja Laulaisen kiinnostumaan kuntapolitiikasta

Monet opettajat ovat vastuupaikoilla kuntapolitiikassa. Porissa kaupunginhallitusta johtaa OAJ-valtuutettu Arja Laulainen.

Uudet kuntapäättäjät aloittivat kautensa elokuussa. OAJ:n jäseniä valittiin kunnanvaltuustoihin 627, edellisissä kuntavaaleissa 708.

Porin lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorilla Arja Laulaisella alkoi neljäs kausi kaupunginvaltuutettuna ja kolmas kausi kaupunginhallituksen jäsenenä. Nyt demarivaltuutetulla on kädessään myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuija.

 

Kuntapäättäjänä Laulaista innostaa mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten keskeisiin arkisiin palveluihin.

Sote-uudistuksen jälkeen sivistyspalvelut ovat kunnan suurin toimiala ja koulutus ja kasvatus kunnan tärkein palvelu. Kuntapäättäjät ratkaisevat muun muassa opetusryhmien koon, vieraiden kielten tarjonnan ja oppimisen tuen määrän.

– Kuntapäättäjien on varmistettava koulutuksen ja sivistyspalveluiden työntekijöille hyvät työskentelyolosuhteet. Hyvinvoiva henkilöstö takaa kuntapalveluiden laadun.

Kouluverkkoasiat saivat Laulaisen alun alkaen kiinnostumaan kuntapolitiikasta.

– Lukioverkon tiivistys alkoi Porin keskustan suurimman lukion lakkauttamisella. Koin, että se ei ollut järkevin tapa toimia ja halusin silloisena opettajayhdistyksen puheenjohtajana lähteä ehdolle kuntavaaleissa.

 

Laulainen on asettumassa ehdolle tammikuun aluevaaleissa. Sote-uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.

Päättäjänä Laulainen haluaisi edesauttaa Porin ja Satakunnan nuorten kouluttautumismahdollisuuksia. Alueella ei ole omaa yliopistoa, mutta erityisesti tekniikan ala tarvitsee korkeakoulutettua työvoimaa.

 

OAJ:n valtuustoa Laulainen johti kaksi kautta vuosina 2012–2016. Hän kiittää puheenjohtajana saamaansa kokemusta. Kun paikalla on 150 valtuutettua sekä toimiston asiantuntijat, koossa on eduskunnan kokoinen joukko.

Järjestön hallituksen kokouksissa tuli tutuksi strategiatyö, ja neljän valtuustokauden aikana hahmottui ay-järjestelmän toiminta keskusjärjestöstä paikalliselle tasolle.

Laulainen kannustaakin opettajia asettumaan ehdolle ensi kevään valtuustovaaleissa.

– On erittäin mielenkiintoista tutustua vaikuttavan ammattijärjestön edunvalvontatyöhön ja seurata toimiston asiantuntijoiden ammattitaitoista valmistelutyötä.