Kumpaner: Bygg broar mellan språk!

Jari Löf, lektor i finska vid Gymnasiet i Petalax och riksdagsledamot Mikko Ollikainen, sfp, delar intresset för språkundervisning och tvåspråkighet. De utbyter tankar i podden Puhu Tala!

I artikelserien Kumpaner berättar vänner eller samarbetspartners om varandra och vad som förenar dem.

 

Jari Löf:

”Det viktiga är att våga tala”

I Petalax med omnejd dominerar svenskan starkt och de flesta elever upplever att finskan är väldigt svår. Jag har funderat mycket på hur jag kunde motivera mina elever att lära sig språk på nya sätt.

I min tvåspråkiga podd Puhu Tala! vill jag väcka intresse för språket genom inspirerande innehåll och komma så långt bort som möjligt från stelt undervisningsmaterial. Med mina gäster diskuterar vi intressanta ämnen och växlar mellan finska och svenska under samtalen.

 

Jag ville behandla arbetet i riksdagen som ett tema i podden och jag tänkte att Mikko Ollikainen som tvåspråkig österbottning skulle vara en perfekt diskussionspartner. Vi kände inte varandra alls från tidigare.

Mikko har studerat i gymnasiet i Petalax och då såg jag honom skymta i korridoren ibland. Han tackade genast ja till samarbete. Vi diskuterar aktuella händelser i riksdagen och som pappor med lärarutbildning delar vi intresset för barns välmående och delaktighet.

Jag gillar Mikkos tankar om att man borde bygga upp en kultur där man uppmuntrar barn att föra fram sina åsikter redan i småbarnspedagogiken, och beaktar barns och ungas röst i beslut som gäller deras vardag. Mikko har föreslagit samtalsämnen för podden och under våra korta möten har vi blivit vänner.

 

Jag är enspråkigt finsk Karlebybo från början, men jag förälskade mig i svenskan i skolan och nu kan jag stolt titulera mig som tvåspråkig.

I min undervisning utgår jag alltid från diskussion. Det viktiga är att våga öppna munnen. Om du får fram det du vill säga- perfekt! Jag hoppas att lärare tar till sig den nya läroplanens mål och betonar kommunikation i undervisningen, och inte faller tillbaka i gamla mönster.

 

Mikko Ollikainen:

”Låt de inhemska språken stöda varandra”

Jaris podd vidgar vyerna för språkundervisning genom att visa att intressant samhällsdiskussion fungerar som undervisningsmaterial. Tvåspråkigheten stärker tanken kring att det viktiga är att våga kommunicera utan att bygga språkbarriärer.

Det är en enorm fördel att Jari hjälper till att vidga språkrikedomen för eleverna som går i gymnasiet där jag själv studerat och för andra språkintresserade!

Jag delar Jaris åsikt att det muntliga ska gå först. Språkundervisningen borde börja redan småbarnspedagogiken. När barn lär sig känna språk genom lek, sänks tröskeln till att börja använda främmande språk senare.

Det behöver inte alltid handla om det andra inhemska språket. Man kan ta in små språkduschar från andra främmande språk också, för att visa att det är naturligt att kommunicera på olika sätt.

På områden där svenskan dominerar blir det lätt en snackis att finska är svårt. Om man odlar en sån attityd, är det klart att det blir svårt. Diskussionen kring tvångssvenska fungerar på samma sätt. Kuka haluaa syödä pakkopullaa?

 

Jag är själv utbildad som klasslärare och journalist. Jag sitter i riksdagens kulturutskott och jobbar mycket med utbildningsfrågor.

Jag kommer från Malax som hör till de mest svenskspråkiga områdena i Finland. Där visar sig tvåspråkigheten som på andra håll i vårt land, men tvärtom med finskan i minoritet.

Att jobba för service på eget modersmål är förstås en grundfråga. Det är ytterst viktigt att få service på sitt eget modersmål vilket det än är!

Jag förväntar mig att nationalspråksstrategin som är under arbete kommer att fokusera på att stärka vikten av det finska språket. Den utbildningspolitiska redogörelsen tog redan upp att kunskap i modersmålet och läskunnigheten blir svagare.

Jag är övertygad om att en målsättning att stärka läskunnighet samtidigt kan hjälpa upp det finska språket och stöda svenskans ställning. Vi är inte mot varandra, utan vi bör arbeta tillsammans för god läskunnighet och språkförståelse på båda nationalspråken.

 

Puhu Tala! Språk- och diskussionsbyrå:

puhutala.fi