Helsingin päättäjiltä lupaus palkankorotuksista

Lastentarhanopettajien palkkaus nousi tärkeimmäksi puheenaiheeksi Helsingin lastentarhanopettajien järjestämällä varhaiskasvatusbrunssilla.

Helsingin lastentarhanopettajien yhdistys on jo kymmenen vuoden ajan kutsunut virkamiehiä, poliittisia päättäjiä ja yhteistyötahoja varhaiskasvatuspäivänä brunssille. Tämän vuoden brunssilla yksi teema nousi ylitse muiden: lastentarhanopettajien palkkakuoppa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Sutton pitää hyvänä, että lastentarhanopettajien palkkaus on noussut isoksi puheenaiheeksi.

– Kansanliike lastentarhanopettajien palkkauksen parantamiseksi on todella myönteinen asia. Helsinki voi toimia suunnannäyttäjänä muullekin Suomelle ja ryhtyä ensi vuodesta lähtien maksamaan lastentarhanopettajille työn vaativuuden ja vastuun edellyttämää palkkaa. Lastentarhanopettajan palkankorotukset ovat Helsingin kokoisen kaupungin budjetissa karkkirahoja, Sutton laskee.

Brunssille osallistuneet kuntapäättäjät lupaavat ottaa lastentarhanopettajien palkkauksen esiin ensi vuoden budjettineuvotteluissa. Kansanedustajat, Sdp:n Pilvi Torsti ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, haluavat kaupunginvaltuutettuina vaikuttaa asiaan.

– Työehtosopimuksen sisällä on mahdollista liikkua. Kaupunki voi myös etsiä omissa käsisään olevia tapoja vaikuttaa, esimerkiksi alentaa työmatkakuluja, Pilvi Torsti sanoo.

Helsinki voi toimia suunnannäyttäjänä muillekin.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun Petra Malinin mukaan Helsingin päättäjillä on laaja yhteisymmärrys lastentarhanopettajien palkkojen nostamistarpeesta.

– Tilanteen korjaamiseen palataan tulevan vuoden talousarvion laatimisvaiheessa, Malin lupaa.

Myös Sdp:n kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara haluaa parantaa lastentarhanopettajan palkkausta niissä rajoissa kuin se valtuustossa on mahdollista.

– Lastentarhanopettajan korkea koulutus ja vaativa työ on saatava näkyviin myös palkassa, Jalovaara sanoo.

 

Vihreiden kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmänsä puheenjohtaja Otso Kivekäs haluaa, että Helsinki pystyy kilpailemaan lastentarhanopettajista myös palkkauksellisesti. Vihreät pitävät varhaiskasvatusta yhtenä keskeisenä kaupungin menestystekijänä.

– Viidesosa lastentarhanopettajan vakansseista on joko täyttämättä tai niitä hoitavat epäpätevät. Tällaisessa ongelmatilanteessa kaupungin on käytettävä niitä keinoja, joita sillä on eli maksettava palkkaa alarajaa enemmän. Ensi vuodelle on jo mahdollista saada joitain ratkaisuja aikaan, Kivekäs vaatii.