Hallittua hidastelua ja planetaarisia rajoja

Opetuksen apuna

Koulutusohjelmassani opetus pohjautuu transformatiiviseen pedagogiaan. Sen ydintä on, että ympäristö- ja muiden kestävyysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan ajatusten, oletusten ja ajattelutavan muutosta.

Kollegoideni kirjoittama verkkojulkaisu taustoittaa transformatiivista oppimista ja sitä, miten kestävyyssiirtymä on otettava huomioon ammattikorkeakoulujen opetuksessa ja tutkimuksessa. Esimerkkinä on käytetty koulutusohjelmaamme.

Uskon, että soveltamallemme pedagogialle on kysyntää laajemminkin yhteiskunnassa.

Maria Joutsenvirta, Erkka Laininen, Sanna Tyni & Marko Korkeakoski: Transformatiivinen oppiminen kestävyysosaamisen tukena: UAS Journal.

 

Tutkimus

Tutkimusyhteenveto Science-lehden verkkosivuilla kokoaa yhteen tärkeimmät ympäristöuhat. Yhdeksästä planetaarisesta, koko maapalloa koskevasta, rajasta on jo ylitetty kuusi. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, makean veden kulutus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja maankäytön muutokset.

Tähdennämme opetuksessa maapallon kannalta kestävää toimintaa. Yrityksissä työskenteleville opiskelijoilleni oppi voi näkyä esimerkiksi siitä, että he tekevät ympäristön kestokyvyn huomioivia hankintoja. Hankintatoimen tehtävissä pystyy vaikuttamaan yhteiskunnan kestävyysongelmiin.

Vinkkaan julkaisusta myös opoille ammatinvalinnan opetukseen.

Earth beyond six of nine planetary boundaries: Science Advances. 2023.

 

Voimanlähde

Voisin valita tähän Juha T. Hakalan koko tuotannon. Hakala on muun muassa kasvatustieteilijä ja filosofi. Pidän hänen ajattelustaan.

Pysähtymällä ja siirtymällä hallittuun hidasteluun voimme saavuttaa enemmän. Työelämään pureutuva uutuus tarjoaa kustantajan mukaan keinoja töiden organisointiin, oikean asenteen löytämiseen ja mielen hallintaan.

Juha T. Hakala: Suoritusyhteiskunta. Oireita ja selviytymiskeinoja. Teos 2023.

 

Vinkit antoi Lapin ammattikorkeakoulun yliopettaja Marika Tuomela-Pyykkönen Oulusta. Hän haaveilee hitaan läsnäolon ja huokoisuuden lisääntymisestä yhteiskunnassa.

 

KUVA: OULUN YLIOPISTO