Esitys varhaiskasvatuksen tuesta on liian väljä

OAJ vaatii varhaiskasvatukseen täsmällisempiä säädöksiä, jotka tukevat lasten kasvua ja oppimista.

Erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä, miksi varhaiskasvatuksen tuen lakia pitää muuttaa?

Tällä hetkellä kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa on jäsentymätön ja lapsen näkökulmasta epätasa-arvoinen. Koska lainsäädäntö on väljä, kunnat ovat luoneet omat tukijärjestelmänsä, joilla ei ole säädösperusteita.

Lapsen saama tuki on kunnan hyvän tahdon varassa. Tuki toteutuu eri tavoin riippuen siitä, paljonko tukeen on kussakin kunnassa varattu rahaa.

 

Miksi hallituksen esitys ei kelpaa OAJ:lle?

Hallitus on varannut varhaiskasvatuksen tuen lainsäädäntöuudistukseen pysyvästi 15 miljoonaa euroa vuodessa. Tuen rahoitus on mielestämme täysin riittämätön. Se ei takaa lapsille sitä tukea, jota nyt tarvitaan.

Esitysluonnos varhaiskasvatuslain muuttamiseksi vaatii vielä selkeyttämistä. Nyt lakiesityksessä todetaan, että kasvun ja oppimisen tuki vahvistuu siirryttäessä portaalta toiselle, mutta ei säädetä miten.

Kolmas heikkous on se, että hallituksen esityksessä ei määritellä, mitä vaatimus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamasta erityisopetuksesta tarkoittaa käytännössä.

 

Mitä tuesta tulisi säätää?

Lainsäädännön pitää määritellä minimivaatimus jokaiselle tuen portaalle. Tuki tulee kytkeä varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan osa- tai kokoaikaiseen eritysopetukseen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää pitää lisätä säätämällä erityisopettajamitoituksesta.

Lähtökohtana on inkluusio, mutta lapsella pitää olla tarvittaessa oikeus myös pien- ja erityisryhmiin. Tuen toteutuminen edellyttää lisää pedagogista ja etenkin erityispedagogista osaamista.

 

Miksi OAJ kannattaa kolmiportaista tuen mallia?

Kolmiportainen tuen malli on käytössä esi- ja perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuslain uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki.

Suuri osa kunnista noudattaa jo nyt kolmiportaista tuen mallia myös varhaiskasvatuksessa.

 

Lue lisää:

OAJ:n malli kolmiportaiseksi tueksi -> oaj.fi:

Järjestön lausunto lakimuutoksesta -> oaj.fi:

Varhaiskasvatuslakiin ei pidä kopioida perusopetuksen tuen virheitä