Vili Kurkela ohjaa treenaamaan ajattelutaitoja – niin opettajien kuin oppilaidenkin

Vili Kurkela alkoi ajatella ajattelemista toisin ja ohjaa nyt kollegoja opettamaan ajattelutaitoja.

Tarvitseeko ajattelua opettaa, vai tuleeko se luonnostaan? Akaan Viialan yhtenäiskoulun luokanopettaja Vili Kurkela on ottanut asiakseen ajattelunystyröiden vahvistamisen.

Hän ohjaa Akaan peruskoulujen opettajia kehittämään omia ja oppilaiden ajattelutaitoja. Myös Lappeenrannan ja Liperin perusopetuksen opettajia ja oppilaita on hiomassa ajatteluaan Digiajan ajattelijat -hankkeessa.

Nyt ei digijekkuilla, vaan nimi kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta.

Informaatiota on valtavasti, mutta ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa pikemmin ajattelutaitoja kuin pelkkää tiedonhakua tai ulkomuistista hallintaa. Ajattelu ja oppimaan oppiminen on mainittu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ensimmäisenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena.

– Kun opettajat tulevat tutkimustulosten ja käytännön esimerkkien avulla tietoisiksi työtavoistaan, he voivat määrätietoisesti muuttaa niitä tukemaan oppilaiden ajattelun kehittymistä, Vili tiivistää.

Vili ja pääkouluttaja Päivi Nilivaara loivat ajattelutaitoihin perehtyvien opettajien ohjenuoriksi viisi perusperiaatetta.

Ensinnäkin oppilaan ajattelu on saatava havaittavaksi niin, että opettaja tunnistaa sen. Se onnistuu käyttämällä ajattelurutiineja kuten katso–ajattele–kysy.

– Oppilas katsoo tarkasti kuvaa, päättelee havaintojensa perusteella, mitä siinä tapahtuu ja muodostaa kysymyksiä, Vili kuvailee.

Toiseksi, oppilaan ajattelulle on annettava aikaa ja mahdollisuus. Kolmanneksi, on tärkeää nimetä harjoiteltavat ajattelutaidot, vaikkapa vertaaminen tai luokittelu.

Lisäksi opettajien tulee arvostaa oppilaiden ajattelua sekä ottaa huomioon, että oppiaineiden sisällöt ovat ajattelun aineksia. 

Ajattelutaidot aktiivisiksi

  • Kaksivuotisessa Digiajan ajattelijat -hankkeessa on mukana noin 400 ja intensiivijaksoilla toistasataa Akaan, Liperin ja Lappeenrannan perusopetuksen opettajaa.

  • Opettajien kokemukset koostetaan ensi syksynä ja tarkoitus on luoda kuntarajat ylittävä verkosto.

  • Opetushallituksen rahoittaman hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus ja Vanhempainliitto.