Palkkabudjetin kasvuluvuissa sekaannus – Alaja ja Talvitie pyytävät anteeksi

Helsinkiläiset pääluottamusmiehet Jaana Alaja ja Jukka Talvitie kirjoittivat Opettaja-lehteen (17/2019) vastauksen kirjoitukseen, jossa Juho Vehviläinen käsittelee perusopetuksen vuosityöaikakokeilua. Pääluottamusmiehet korjasivat tekstissään Vehviläisen esittämiä lukuja palkkabudjetin kasvusta. Nyt Alaja ja Talvitie täsmentävät kirjoitustaan ja pyytävät Vehviläiseltä anteeksi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja OAJ:n valtuutettu Juho Vehviläinen kirjoitti perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta Opettaja-lehdessä (17/2019). Samassa lehdessä hänelle vastasivat pääluottamusmiehet ja OAJ:n valtuutetut Jaana Alaja ja Jukka Talvitie. Vastauksessaan he täsmensivät Vehviläisen esittämiä lukuja palkkabudjetin kasvusta.

Opettaja-lehti julkaisee verkossa sekä seuraavassa painetussa numerossa (18/2019) Alajan ja Talvitien jatkokirjoituksen, jossa he avaavat prosessia. Alaja ja Talvitie ovat olleet myös suoraan yhteydessä Juho Vehviläiseen, ja he ovat pyytäneet anteeksi aiheuttamaansa sekaannusta.

Näin Alaja ja Talvitie jatkavat keskustelua:

Juho Vehviläinen on kirjoittanut mielipidekirjoituksen Opettaja-lehteen. Hän viittaa helsinkiläisten koulujen palkkasummien korkeaan kasvuun vuosityöaikakokeilukouluissa.

Tämä tieto on tullut Vehviläiselle Jaana Alajalta suullisesti vuosityöaikakokeilua koskevissa keskusteluissa. Palkkasumma kokeilukouluissa on kasvanut myös muun muassa yleiskorotusten, tulos- ja kertapalkkioiden, vuosisidonnaisten lisien johdosta.

Näitä ei keskustelussa ole eritelty, joten Alajan viesti keskustelussa kustannusvaikutuksista on ollut epätarkka.

Kirjoittaessamme vastausta Vehviläiselle me tarkistimme luvut rehtoreilta ja saimme tarkemmat tiedot. Tässä kohtaa emme kuitenkaan hoksanneet ottaa yhteyttä Vehviläiseen virheellisen tiedon oikaisemiseksi.

Olemme syvästi pahoillamme aiheuttamastamme sekaannuksesta. Tarkoituksemme ei missään tapauksessa ollut saada Vehviläistä näyttämään epäluotettavalta.

Toivomme, että pystymme jatkamaan edelleenkin hyvää yhteistyötä mokastamme huolimatta.

 

Jaana Alaja, pääluottamusmies

Jukka Talvitie, pääluottamusmies

 

Näin Juho Vehviläinen kommentoi:

Edellä mainittujen asioiden lisäksi haluan korostaa, että jätin päätöksestä eriävän mielipiteen, kun Hoay:n hallitus päätti hyväksyä kahden helsinkiläiskoulun osallistumisen vuosityöaikakokeiluun. Alaja ja Talvitie tämän hyvin tietävät, koska olivat molemmat läsnä kyseisessä kokouksessa.

En halua nimeäni liitettävän yhteenkään vuosityöaikaa tai siihen liittyviä kokeiluja puoltavaan päätökseen, koska minun ja laajan opettajajoukon mielestä kyseessä on selkeä heikennys työehtoihin. Tämän todistaa se, että suurin osa kokeilusta äänestäneistä opettajista on kieltäytynyt lähtemästä kokeiluun.

Hoay:n hallitus on myös päättänyt, että uusia vuosityöaikakokeiluja ei Helsingissä aloiteta, koska vastustus kyseistä työaikamallia kohtaan on Helsingissä selkeästi kannatusta suurempaa. Se päätös oli yksimielinen, ja siitä olen myös ylpeä.

Juho Vehviläinen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, OAJ-valtuutettu