Hanna Ottman: Tarvitsemme matalan kynnyksen turvaverkkoa

Hallitusneuvottelut käyvät edelleen kiivaana. Vaikka kaikki nyt neuvottelemassa olevat puolueet lupasivat olla leikkaamatta koulutuksesta, esittää valtiovarainministeriö silti poistoja.

Ammatilliseen koulutukseen suunniteltuihin leikkauksiin otin jo edellisessä pääkirjoituksessani kantaa. Nyt vapaan sivistystyön rahoituksesta uhataan poistaa jopa puolet.


Vapaassa
sivistystyössä tehdään merkittävää työtä esimerkiksi työkyvyttömien, maahanmuuttajien ja ikäihmisten parissa.

Kansalais- ja kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot tarjoavat koulutusta, johon kenen tahansa on helppo osallistua ja jossa voi hankkia taitoja ja tietoa, verkottua erilaisten ihmisten kanssa ja löytää polkuja eteenpäin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annetaan myös oppivelvollisuuskoulutusta ja ammatillista koulutusta, ja se on monen nuoren ja vanhemman matalan kynnyksen turvaverkko, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja tukee osallistumista yhteiskuntaan.


Jos vapaasta
sivistystyöstä leikataan puolet, vaikutus tuntuu kaikkialla Suomessa.

Otetaan näin kesän kynnyksellä esimerkiksi kesäyliopistot, joissa suoritetaan vuoden aikana noin 65 000 opintopistettä. Mittakaavasta saa kiinni, kun huomaa, että se vastaa noin 220:tä maisterin tutkintoa tai 360:tä kandin tutkintoa.

Aikamoinen määrä jatkuvaa oppimista jää saamatta, jos rahasta poistuu puolet.

Euro koulutukseen on hyvinkin kaksi pois sotekuluista.


Keskeinen
ongelma on, että ministeriön esityksestä puuttuu vaikutusarviointi.

Leikkaamalla vapaasta sivistystyöstä tehdään hölmöläisen peittoa: rahaa pitää varata sosiaali- ja terveyspuolelle paikkaamaan syrjäytymis-, työttömyys- ja sairauskuluja.

Euro koulutukseen on hyvinkin kaksi pois sotekuluista ja päälle muut vaikutukset.

Nyt ei ole aika vaikeuttaa matalan kynnyksen koulutuksen saamista, vaan jokainen pitää pystyä pitämään mukana yhteiskunnassa.


Neuvotteluista
huolimatta kesä koittaa. Osa teistä on jo aloitellut tai aloittaa lomia, osa on vapaalla myöhemmin. Hyvää kesää kaikille!

 

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman