Hanna Ottman: Ei uudistusta vaan resursseja ja työrauhaa

Tuore koulutuksen “kehittämisidea” lyhentäisi toisen asteen ammatillista peruskoulutusta kolmasosalla.

Valtiovarainministeriön ehdotus tarkoittaisi koulutukseen kuuluvien yhteisten tutkinnon osien – käytännössä yleissivistävien aineiden – vähentämistä tai tekemistä vapaaehtoiseksi vain niille, jotka haluavat jatkaa korkeakouluun. Lisäksi poistuisi noin puolen vuoden edestä ammatillisia tutkinnon osia.

Samaan aikaan keskustellaan siitä, saako ammatillisen koulutuksen käynyt riittävät eväät pärjätäkseen työelämässä. Yrittäjiä huolestuttaa, että opiskelija ei saa riittävästi opetusta, vaan iso osa oppimisesta jää työpaikoille, jossa ei ole riittäviä resursseja eikä pedagogista osaamista opiskelijan perehdyttämiseen.

 

Yhteiset tutkinnon osat (yto) antavat pohjan muulle oppimiselle. Kielet, kirjoittaminen, laskeminen, tiedonhankintataidot tai eettiset valinnat ovat pohja, jolle ammatillinen osaaminen rakennetaan.

Ne eivät pidennä tutkintoa ”turhaan”, vaan ovat välttämättömiä taitoja työelämässä. On vaivaannuttavaa kuvitella sähköasentajaa, joka ei osaa laskea, tai myyjää, jonka tarjous vilisee ymmärtämistä haittaavia kirjoitusvirheitä.

On vaivaannuttavaa kuvitella sähkö- asentajaa, joka ei osaa laskea.

Ministeriö on kertonut ehdotuksen motiiviksi työntekijäpulan. Vaikuttaisi siltä, että ministeriö on tehnyt ehdotuksen hätäisesti eikä ole perehtynyt kollegaministeriön alaan.

Opetusministeriössä olisi kyllä tiedetty, että ammatillinen perustutkinto valmistuu heti, kun vaadittavat osaamispisteet on suoritettu. Ratkaisevaa on osaaminen ja sen osoittaminen.

Tutkinnon voi saada jopa vuodessa, jos osaamista on. Mutta ellei sitä ole, ei ole kenenkään etu, jos pudotetaan vaatimuksia ja päästetään työmarkkinoille ihmisiä, joilla osaamista ei ole.

 

Ammatillinen koulutus on erittäin tärkeä osa yhteiskunnan rakentamisessa. Sitä ei saa rapauttaa yhtään lisää.

Emme tarvitse yhä nopeammin tutkinnon suorittavia ei-osaajia, vaan yhä taitavampia osaajia. Ilman opettajia ja laadukasta opetusta se ei onnistu.


Hanna Ottman
on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman