Lapsille lahjaksi aikaa

Rakas joulupukki. En muista, koska viimeksi sinulle kirjoitin. Muistan vain, kuinka toteutit lapsena aina kaikki lahjatoiveeni.

Viime vuodet olen lähetellyt toiveitani lähinnä maamme hallitukselle. Toisin kuin sinä, hallitus ei ole niitä kaikkia toteuttanut. Osan kyllä, mutta tämän yhden tärkeän, edellisen hallituksen lupaaman asian tuntuvat kaikki jo unohtaneen.

Itselleni en toivo siis mitään, mutta toivoisin lapsille ja nuorille aikaa.

Perustelen toivettani sillä, että esimerkiksi oppilaamme luokilla 1–6 saavat opetusta vain noin 632 tuntia lukuvuodessa muiden eurooppalaislasten saadessa keskimäärin 108 tuntia enemmän. Kaikissa Pohjoismaissakin oppilailla on enemmän tunteja kuin meillä. Tanskassa tunteja on 1 051, Ruotsissa 754, Islannissa 729 ja Norjassa 748.

Myös yläluokilla meillä on vähemmän tunteja kuin Euroopan maissa keskimäärin.

Nuoristamme noin joka viides kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä ja yhtä moni viiltelee itseään. Joka kymmenes on hautonut itsemurha-ajatuksia. Suomessa 20–34-vuotiaista 23 000 on eläkkeellä. Työkyvyttömäksi nuoria jää keskimäärin joka päivä kahdeksan eli noin 3 200 nuorta vuodessa.

Äitinä uskon siihen, että aika on tärkeintä, mitä me aikuiset voimme lapsille ja nuorille antaa. Vanhempien lapselleen antamaa aikaa ei voi edes miljoonissa mitata. Se on korvaamatonta.

Maamme juhlavuonna on rahaa annettu lasten ja nuorten hyväksi yhteensä satoja miljoonia euroja. Yhden vuosiviikkotunnin lisäys alaluokkalaisille maksaa vain reilut viisi miljoonaa. Kahdellasadalla miljoonalla saisi jo kymmeneksi vuodeksi neljä vuosiviikkotuntia.

Mitä tapahtuisikaan, jos koulu saisi opetukseen neljä viikkotuntia nykyistä enemmän? Tunnin voisi käyttää lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, toisen oppilaiden ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen. Kolmannen tunnin voisivat opettaja ja oppilaat yhdessä suunnitella täyteen asioita, jotka heitä kiinnostavat ja neljännellä tutustuttaa oppilaita erilaisiin harrastuksiin. Esimerkiksi.

Nina Lahtinen on OAJ:n kehittämispäällikkö. 
nina.lahtinen@oaj.fi