Yhdellä kokeella opekoulutukseen

Tutkimukseen perustuva koe tekee hakemisesta entistä tasa-arvoisempaa, uskoo projektipäällikkö Mirva Heikkilä.

Uusi opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe myllää opettajankouluttajien arkea, mutta toivottavasti nykyistä selkeämpään suuntaan.

Enää eri yliopistojen ja eri opettajankoulutusten ei tarvitse järjestää omia soveltuvuuskokeitaan. Kaikkialla tulee käyttöön sama, tutkimukseen perustuva soveltuvuuskoe. Mukana ovat luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, käsityön ja kotitalouden aineenopettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutukset.

– Hakeminen on eettisempää sekä hakijalle että arvioijalle, kun säännöt ovat kaikille samat, projektipäällikkö Mirva Heikkilä Turun yliopistosta sanoo.

 

Soveltuvuutta arvioivat opettajankouluttajat saavat työnsä tueksi mahdollisimman yksiselitteisesti kirjoitetut menetelmät ja pisteytysten perusteet.

– Totta kai pientä inhimillistä vaihtelua voi olla, ihmisethän tätä edelleen tekevät.

Myös koulutusta on luvassa. Sen muotoa pohditaan vielä soveltuvuuskoetyöryhmässä. Heikkilä ei usko, että koulutustarve olennaisesti poikkeaa siitä, miten arvioijat tähän asti on koulutettu.

 

Uudistuksen tavoitteena on saada opintoihin opettajiksi soveltuvimmat. Tähän asti soveltuvuutta on mitattu eri tavoin, ja hyvä hakija on saattanut jäädä rannalle, jos tämä ei ole päässyt ensisijaiseen hakukohteeseensa.

Soveltuvuuskokeeseen pääsee joko hyvillä ylioppilastodistuksen arvosanoilla tai valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeen kautta.

Uudistuksen suunnitteluun on osallistunut opekouluttajia eri koulutusohjelmista. Mukana on ollut myös erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen OAJ:stä.

Sitä, millaisia uudella kokeella valittavat opiskelijat lopulta ovat ja miten opettajankouluttajat uudistuksen kokevat, pitäisi Heikkilän mielestä tutkia.

Tätä varten uudistusta työstänyt Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä -hanke tarvitsee jatkorahoitusta opetusministeriöltä. Muutoin hanke päättyy huhtikuussa.

– Uudistus ei onneksi lopu, vaikka rahoitus loppuisi. Olen todella ylpeä, että olemme luoneet pysyvät rakenteet haku-uudistuksen toteuttamiselle.

Esimerkiksi Helsingin yliopistoon on palkattu pysyvästi koordinaattori koko maan soveltuvuuskoetta pyörittämään.