OAJ:n strategia on jäsenen puolella

OAJ:n valtuutetut ovat huolissaan siitä, miten maan hallituksen leikkaukset vaikuttavat muun muassa ammatinvaihtomahdollisuuksiin. Järjestön tulevien vuosien strategia meni kokouksessa sukkana läpi.

Kaikkien ääni pääsi kuuluviin, ja jokaiseen kohtaan kysyttiin mielipidettä moneen kertaan, kiitteli ammatillisten opettajien valtuutettu Matti Seise OAJ:n juuri hyväksytyn strategian valmistelua.

Valtuusto oli valmistelutyössä mukana alusta alkaen.

Valtuusto hyväksyi strategian vuosille 2025–2028 yksimielisesti. Yksikään valtuutettu ei käyttänyt puheenvuoroa kehitysjohtaja Jari Cavernelisin esityksen jälkeen, ja valtuuston puheenjohtaja Timo Saavalainen sai nuijia strategian nopeasti käsitellyksi.

Strategian painopisteitä ovat edunvalvonta ja jäsenpalvelu. Juuri niihin OAJ:n pitääkin Seisen mielestä keskittyä. Ennen kaikkea ne pitää yhdistää.

– Jäsenille näkyvä edunvalvonta ei ole ollut toiminnan keskiössä. Uuden strategian myötä se palautuu sinne. Suunta on oikea, Seise sanoi.

Hän uskoo, että mielenkiinto jäsenyyttä kohtaan kasvaa, kun painopiste siirtyy aitoon edunvalvontaan.

 

Ammatillisten opettajien valtuutettu Matti Seise kiitteli OAJ:n uuden strategian valmistelutyötä. Hän on tyytyväinen sekä strategian painopisteisiin että arvoihin, joskin avoimuuden pois jättäminen arvoista vähän harmittaa.

 

Miten edunvalvonnan painotus sitten näkyy OAJ:n toiminnassa? Siitä päättää viime kädessä järjestön hallitus.

Seise sanoi luottavansa siihen, että hallitus onnistuu viemään strategian käytäntöön. Hän pitää järjestön suurimpana koulutuspoliittisena tehtävänä väestörakenteen muutoksiin vastaamista.

Seiseltä irtosi strategian toteuttamiseen myös täsmävinkki.

– Meidän pitää viestiä jäsenille niissä kanavissa, joissa jäsenet ovat. Jos on vain hienoja sanoja paperilla, mutta ne eivät mene perille, se on yhtä tyhjän kanssa.

Matti Seiseä ja koko valtuustoa huoletti maan hallituksen kehysriihessä päättämä sadan miljoonan euron leikkaus ammatilliseen koulutukseen.

Keskustelussa nousi esiin erityisesti se, miten leikkauspolitiikka vaikuttaa mahdollisuuteen vaihtaa ammattia. Leikkurin nähtiin vaikeuttavan myös opettajien työllisyystilannetta.

 

Jos joku ay-liike pysyy pystyssä, niin se olemme kyllä me.

 

OAJ:n oma talous on hyvässä kunnossa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on reilut 4,5 miljoonaa euroa.

Ylijäämä muodostuu sijoitustoiminnasta. Järjestön noin 300 miljoonan euron rahoitusvarat sijoitetaan hajautetusti osakkeisiin, korkoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. OAJ omistaa myös asuntosijoitusyhtiö Kojamon osakkeita.

Talousjohtaja Heli Huhtalan mukaan OAJ sijoittaa, koska se on järjestön vastuullista varallisuuden hoitoa.

– Jos varoilla ei tehtäisi mitään, ne menettäisivät reaaliarvoaan inflaation vuoksi.

Järjestön varallisuus on vuosien varrella kertynyt paitsi jäsenmaksutuotoista, myös rahasto-osuuksien ja osakeomistusten merkittävän arvonnousun ansiosta.

– Järjestön ei ole tarkoitus rikastua, mutta sen on tärkeää pitää varallisuudestaan hyvää huolta, Huhtala sanoo.

Puskuria tarvitaan, koska – kuten tänäkin vuonna on nähty – aina voi syntyä yllättäviä tarpeita järjestöllisille toimille, kuten lakoille. Laajempia järjestötoimia nähtiin viimeksi 2022, jolloin OAJ maksoi lakkoavustuksia noin 28 miljoonaa euroa.

– Tämänvuotiset työtaistelut ovat olleet suppeampia, mutta on tärkeää, että järjestöllä on ollut niihin riittävä valmius.

Vakavaraisuus on OAJ:lle tärkeä uskottavuuskysymys. Vahva talous tukee myös järjestön ensisijaisia vaikuttamiskeinoja eli yhteistyötä ja neuvotteluvalmiutta.

– Nykyisellä varallisuudella meillä on aina tarvittaessa valmius toimiin ilman, että järjestön vahvuus kärsisi.

OAJ:n jäsenmaksuprosenttia alennettiin pari vuotta sitten, ja tänä vuonna valtuusto päätti pitää jäsenmaksun ennallaan. Keskimääräinen jäsenmaksu on 1,1 prosenttia ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista.

OAJ:n alue- ja paikallisyhdistykset päättävät vuosittain omista jäsenmaksuistaan.

 

Kolme valtuustopäivää osoittivat, että OAJ seisoo yhtenäisenä työmarkkinoiden ja ay-liikkeen myllerryksessä.

– Jos joku ay-liike pysyy pystyssä, niin se olemme kyllä me, totesi Matti Seise.

Yleiskeskusteluissa kommentteja kirvoittivat esimerkiksi opettajien työaika suhteessa opetusvelvollisuuteen, työhyvinvointi ja -turvallisuus, koulutuksen rahoitus ja opettajien kelpoisuudet.

Valtuusto valitsi puheenjohtajakseen Timo Saavalaisen ja varapuheenjohtajikseen Ulla Kangasniemen ja Mervi Bergin. Myös järjestön hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin äänestyksen jälkeen.

 

Lue lisää: oaj.fi » Ajankohtaista 15.–17.5. »