Selvitys opettajankoulutuksen vetovoimasta: Työn merkityksellisyys houkuttaa, työolot karkottavat

Lukiolaisten mielikuvissa opettajien työolot ovat heikentyneet. Tuore selvitys kartoittaa opettajan ammatin vetovoimaa.

Kun lukiolaiset punnitsevat koulutusvaihtoehtoja, opettajan työssä heitä arveluttavat esimerkiksi työn alkuvaiheen haasteet.

Näin kertoo juuri julkaistu selvitys opettajankoulutuksen vetovoimasta. Verkkokyselyssä 6 310 lukiolaista arvioi opettajankoulutuksen houkuttelevuutta tulevaisuuden koulutusväylänä ja opettajan työtä mahdollisena ammattina.

OAJ:n erityisasiantuntijan Päivi Lyhykäisen mielestä tutkimustuloksista on otettava koppi.

– Opettajan uran ensimmäiset vuodet ovat kriittisiä ja ratkaisevat, jääkö opettaja alalle. Työnantajien pitääkin järjestää uusille opettajille perehdyttämistä ja mentorointia nykyistä ahkerammin, kommentoi Lyhykäinen, joka on selvityksen tilanneen opettajankoulutusfoorumin jäsen.

Opettajankoulutuksen vetovoimaa vahvistaa lukiolaisten mielestä erityisesti se, että opettaja saa tehdä työtä, jolla on merkitystä yhteiskunnalle.

– Autonomian lisäksi opettajan työn houkuttelevuutta näyttää lisäävän korkea koulutustaso, ja siitä on pidettävä kiinni.

Eniten opettajankoulutuksen vetovoimaa vähentävät mielikuvat opettajien heikentyneistä työoloista, esimerkiksi koulujen resurssien vähenemisestä.

 

Hakijamäärät opettajankoulutukseen laskivat vuodesta 2015 vuoteen 2019, mutta kääntyivät nousuun tänä vuonna.

– Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus vetää edelleen heikosti, joten siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Lyhykäinen toteaa.

Tutkimus viitoittaa tien, jota on syytä seurata myös tulevaisuudessa. Ennakoitua opettajatarvetta ja hakijamääriä on seurattavat entistä tarkemmin, ja tuleviin tarkasteluihin pitää saada mukaan tieto aineenopettajakoulutuksesta.

Tämän tavoitteen toteutumista helpottaisi OAJ:n jo vuosia tavoittelema opettajarekisteri.

Tavoite on etenemässä, sillä tiedeministerinä toiminut Hanna Kosonen näytti viime lokakuussa vihreää valoa ja ministeriössä valmistellaan selvityshenkilöiden nimeämistä kartoittamaan opettajarekisterin toteuttamista.

Selvitys julkaistiin Opettajuus kannattaa -seminaarissa.