Pientä paikkausta – hallitus korjaili leikkaustensa jälkiä budjettiriihessä

Kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen toimiala on Sipilän hallituksen toimien takia köyhtynyt yli 800 miljoonalla eurolla. Syksyn budjettiriihessä hallitus paikkaili tätä itse revittyä takkia.

Tutkimus ja innovaatiot saivat hallituksen budjettiriihestä 112 miljoonan euron rahoituksen. Suurin osa siitä jaetaan Business Finlandin eli entisen Tekesin ja Suomen Akatemian kesken.

– OAJ on ajanut pitkään ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostamista, mutta nyt siihen liikeni vain 5 miljoonaa euroa, OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo.

Lukio sai kymmenen miljoonaa kehittämisrahaa. Pulmana on, että lukion perusrahoitus ei läheskään vastaa lukiokoulutuksen todellisia kustannuksia.

 

30 miljoonaa työvoiman osaamisen päivittämiseen tuli tarpeeseen. Rahalla ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut pääsevät toteuttamaan täsmä- ja muuntokoulutusta. Rahoituksesta osan saa vapaa sivistystyö, joka opettaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä suomen ja ruotsin kieltä maahanmuuttajille.

OAJ:n mielestä nämä ovat hyviä keinoja taittaa osaajapulaa.

– Huonoa on se, että lisärahat tulevat vain tälle vuodelle. Jatkossa rahoituksen on oltava pysyvällä pohjalla, jotta korkeakoulut pystyvät ottamaan kunnolla vastuuta uudesta tehtävästään jatkuvan oppimisen tuottajina. Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja roolia aikuisten osaamisen kehittämisessä pitää vahvistaa, Pulkkinen sanoo.

OAJ:n tavoitteena on, että korkeakouluissa indeksikorotuksen jäädyttämisestä luovutaan ja myös muilla koulutusasteilla huolehditaan siitä, että rahoitus seuraa kustannustason kehitystä.

 

Jo kevään kehysriihessä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa päätettiin tukea uudella 10 miljoonan euron tasa-arvorahalla, jolla voidaan palkata lisää henkilöstöä haastaville alueille.

OAJ on tyytyväinen myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, jolle kehysriihi lupasi laajennusta 5 miljoonalla eurolla.

– On hienoa, että moni kunta on lähtenyt kokeiluun mukaan, vaikka se edellyttää myös kunnan omaa rahaa. Toivomme, että tulevaisuudessa maksuton varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus asuinkunnasta riippumatta.

 

Kaikkiaan koulutuksen ensi vuoden budjetti on pienempi kuin tänä vuonna, koska hallituksen kärkihankkeet rahoituksineen päättyvät.

– Esimerkiksi Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit kouluihin -hankkeen rahoilla on kehitetty opettajankoulutusta kokonaisuutena ja palkattu kouluihin tutoropettajia, Pulkkinen kertaa kärkihankkeiden sisältöä.

OAJ toivoo, että tutoropettajien toiminta saadaan vakiinnutettua ja laajennettua myös muille koulutusasteille.

Sipilän hallitus aloitti toukokuussa 2015.

– Hallituksella on ollut hyviä kehittämishankkeita ja on hienoa, että näin loppukaudesta koulutukseen on saatu uusia panostuksia, mutta silti pysyvä rahoitus on vähentynyt yli 800 miljoonaa.

Näin budjettiriihi jyvitti rahaa

  • 112 miljoonaa euroa tutkimukselle ja innovaatioille.

  • 10 miljoonaa lukioiden kehittämiseen.

  • 30 miljoonaa osaamisen päivittämiseen vuodelle 2018, josta 10 miljoonaa täsmäkoulutukseen ja tutkintojen täydentämiseen ammatillisessa koulutuksessa, 10 miljoonaa maahanmuuttajien koulutuksen laajentamiseen ja nopeuttamiseen ja loput 10 miljoonaa korkeakoulujen toteuttamaan muuntokoulutukseen, jolla koulutetaan osaajia esimerkiksi ohjelmisto-, teknologia- ja sotealalle.

  • 5 miljoonaa euroa Liikkuva koulu -hankkeelle, jota on tarkoitus laajentaa toisen asteen oppilaitoksiin.

  • Vammaisten lasten varhaiskasvatus muuttuu maksuttomaksi vuonna 2021.

  • Lisäksi kevään kehysriihessä jaettiin esimerkiksi 15 miljoonaa ammatillisen reformin toteuttamiseen ja 8,5 miljoonaa euroa lukiouudistukseen.

Lue samasta aiheesta