”Pidä huolta jaksamisestasi”, neuvoo esimiesten työsuojeluvaltuutettu – esimiehen hyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön

Työsuojeluvaltuutettu voi tukea rehtoreita esimerkiksi henkilöstöasioihin liittyvissä pohdinnoissa, sanoo Varpu Sivonen. Hän on esimiesten työsuojeluvaltuutettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingissä.

Esimiesten työsuojeluvaltuutettu… edistää arjen työn sujumista ja sitä, että työpaikalla on terveellistä ja turvallista. Yhteistyö esimerkiksi työnantajan ja työterveyshuollon kanssa kuuluu olennaisena osana työhön. Tuon yhteistyöfoorumeissa keskusteluun ja kehittämistyöhön esimiesten ja johtamisen näkökulmaa. Rehtorit ovat suurin edustamani esimiesryhmä.

Työpäivään voi kuulua… muun muassa esimiesten tukemista puhelimitse, henkilöstötoimikunnan kokous, palaveri toisen työsuojeluvaltuutetun kanssa ja taustatietojen selvittämistä, esimerkiksi jonkin työpaikan sisäilmatutkimuksen läpikäymistä. Henkilöstötoimikuntiin kuuluu ammattijärjestöjen, työsuojelun ja työnantajan edustajia, ja niissä voidaan käsitellä vaikkapa työhyvinvointiin liittyvän kyselyn tuloksia. Osallistun myös työsuojelua koskeviin tarkastuksiin työpaikoilla.

Rehtorit soittavat tukea… ihan käytännön asioihin, esimerkiksi, jos on jokin ongelma vaarojen arvioinnissa. Voin opastaa, miten arviointi on hyvä tehdä henkilöstöä osallistaen. Tai sitten voin toimia peilinä, jos rehtori pohtii vaikka jotakin henkilöstöasiaa ja haluaa keskustella siitä luottamuksellisesti.

Neuvoni rehtoreille on… että pidä itsestäsi ja omasta jaksamisestasi huolta, sillä esimiehen hyvinvointi edesauttaa koko työyhteisön hyvinvointia. Rajaa työpäiväsi pituus ja muista palautumisen tärkeys. Kysy tarvittaessa tukea työsuojelusta, omalta esimieheltä tai työterveyshuollolta.

Laki määrittää työtä

  • Kaikkien työsuojeluvaltuutettujen työ perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta.

  • Lain tarkoituksena on varmistaa työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen sekä parantaa työympäristöä ja työolosuhteita eri osapuolten yhteistyöllä.