Opettaja vastaan väärä tieto

Mitä vahvempia tunteita joku asia herättää, sitä enemmän aiheesta on olemassa disinformaatiota. Koronaepidempia onkin aiheuttanut ennennäkemättömän määrän tahallisesti levitettyä väärää tietoa.

Tahatonta väärän tiedon levittämistä kutsutaan misinformaatioksi. Levittäjinä ovat rikolliset ja huijarit mutta myös ihan tavalliset kansalaiset.

 

Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen apulaisprofessori Minna Torpan mielestä väärän tiedon tunnistamisesta pitäisi puhua oppilaille kaikkien aineiden yhteydessä.

On kuitenkin eri asia, opettaako ala- vai yläkoululaisia. Luku- ja kuvataidot ovat riippuvaisia oppilaan kognitiivisista resursseista.

– Esimerkit ovat tehokkaita. Lasten kanssa olisi hyvä pohtia ryhmässä, mitkä ovat väärän tiedon levittäjien motiivit, Torppa sanoo.

Yläkoululaisen kanssa asiaa voi käsitellä yksityiskohtaisemmin.

– He ymmärtävät paremmin esimerkiksi sen, miksi joku asia on toisessa yhteydessä faktaa, mutta siirrettynä toiseen kontekstiin tieto voi johtaa lukijan väärään suuntaan.

 

Toimittaja Johanna Vehkoon mukaan väärän tiedon tunnistaminen voi olla helppoa ja nopeaa, jos siihen on käytössä tietyt työkalut ja osaaminen.

– Esimerkiksi tiedonhaun, kuten googlettamisen, tarkentaminen ja syventäminen vahvistavat myös lähdekriittisyyttä, Vehkoo kertoo.

Oppilaita on jo pitkään opetettu tarkistamaan kirjoitettu tieto vähintään kahdesta paikasta. Suuri osa verkossa kiertävästä disinformaatiosta tai misinformaatiosta on kuitenkin visuaalista.

– Onkin olemassa käänteisiä hakuohjelmia, joilla kuvan alkuperän voi jäljittää, Vehkoo kertoo.

Nuorelle olisi myös hyvä opettaa, että somevaikuttajillakin pitää olla tiedon yhteydessä näkyvillä lähde. Vaikka henkilö tuntuisi luotettavalta, mutu-tuntumaan ei pidä uskoa.

 

Vehkoo ja Torppa miettivät opettajien valtavaa vastuuta. Enää ei riitä, että osaa opettaa väärän informaation tunnistamista, vaan opettajan pitäisi myös päivittää omaa tietoaan.

– Etenkin nyt opettajien pitäisi pysyä kartalla siitä, miten ja missä väärä informaatio leviää ja mitä työkaluja on olemassa sen tarkistamiseen, Vehkoo sanoo.