Näin meillä: Opisto ja päiväkoti yhdistivät voimansa

Pieksämäen Seurakuntaopiston opiskelijat ohjasivat paikallisen päiväkoti Sylvin-Sylin lapsiryhmiä kerran viikossa vuoden 2019 alusta saakka. Yhteiset toimintahetket järjestettiin Seurakuntaopiston tiloissa. Hyvät kokemukset kevään kokeilusta siivittivät päätöstä jatkaa yhteistyötä syksyllä.

Opiskelijoiden järjestämä toiminta riippui heidän opiskelemastaan alasta. Keväällä pääpaino oli liikunnassa, koska se oli päiväkodin kuukauden teema.

Yhteistyön kohokohta oli lasten ja lähihoitajaopiskelijoiden yhdessä valmistama pääsiäisateria. Lapset pyörittelivät lammaspullia ja loivat alkupalalautaselle iloiset kasvot. Ateria nautittiin yhdessä, ja lopuksi lapset etsivät pääsiäispupujen piilottamia suklaamunia jälkiruuaksi.

 

Yhteistyö on merkittävä niin tuleville ammattilaisille kuin päiväkodillekin. Opiskelijat saavat kokemusta eri-ikäisten lasten kohtaamisesta ja ohjaustilanteista. He saavat myös palautetta suunnitelmistaan ja niiden toteutuksesta varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja lapsilta.

Päiväkodille yhteistyö tarjoaa erilaisen toiminta- ja oppimisympäristön, uusia kokemuksia sekä uusien ihmisten kohtaamisia. Lapset ovat innokkaita yhteistyökumppaneita.

Kokeilu liittyy Etelä-Savon kuuden oppilaitoksen Ammattiin-hankkeeseen, joka jatkuu vuoden loppuun saakka. Sen tavoitteena on muun muassa kehittää työelämässä oppimista ja oppimisympäristöjä sekä opettajien ammattitaitoa.

Työelämäyhteistyön kehittämisen ydinajatuksena on, että kaikki voittavat. Pieksämäellä tämä näyttäisi toteutuneen.

 

Marjo Laukkanen

Marjaana Porma

Kirjoittajat työskentelevät Seurakuntaopistossa ja Ammattiin-hankkeessa.