Me teemme tästä hyvän – vantaalainen peruskoulu tarttui vuosityöaikakokeiluun

Vantaalaisen Vierumäen koulun opettajat haluavat vaikuttaa vuosityöaikamalliin. He uskovat, että vuosityöaika helpottaa työmäärän hallintaa ja työssä jaksamista.

Vierumäen koulussa ei pelätä uutta. Selvä enemmistö vantaalaisen alakoulun opettajista kannatti vuosityöaikakokeilun aloittamista ensi syksynä. Päätös tehtiin äänestyksellä.

Jos kokeilu pääsee OAJ:n hallituksen siunaamana alkuun, se on kolmivuotinen ja siitä sovitaan paikallisesti. Opettajien vuosityöajassa varataan etukäteen tietty tuntimäärä kaikille työtehtäville, seurataan suunnitelman toteutumista ja muutetaan sitä tarpeen mukaan.

– Haluamme osallistua kokeiluun, jotta voimme vaikuttaa siihen, millainen vuosityöaikamallista lopulta tulee, luokanopettaja Raimo Laine sanoo.

Rehtori Elina Kuosmanen toivoo, että koko aktiivijoukko on mukana Opettaja-lehden jutussa, koska myös päätös työaikakokeilusta tehtiin porukalla. Kokeilu vaatii yhteistä tahtoa ja vaivannäköäkin.

– Tähän ei olisi lähdetty ilman vahvaa luottamusta koulun johtoon, Laine sanoo.

Rehtori lisää, että luottamus on molemminpuolista.

Luokanopettaja Elisa Heikkinen korostaa, että päätös oli helppo, onhan kyseessä vasta kokeilu. On tärkeää saada kaikki opettajan tekemä työ näkyviin.

OAJ:n kyselyjen perusteella opetustuntien ulkopuolinen suunnittelu- ja arviointityö samoin kuin vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt peruskoulussa. Vuosityöajalla pyritään torjumaan palkatonta työtä.

– Kaikki työ kirjataan ja joka tunnista maksetaan. Lisätyöstä ja ylityöstä maksetaan korvaus, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Uusi työaikamalli syntyi alun perin opettajien omasta toiveesta. OAJ:n jäsenet toivoivat korjausliikettä nykyiseen tilanteeseen, jossa työtä on enemmän kuin työaikaa.

– Meidän on katsottava eteenpäin. Työaikajärjestelmät eivät voi jäädä kuplaan. Niitä pitää kehittää sitä mukaa, kun koulutuskin kehittyy, Lindroos sanoo.

 

Tuoko uusi työaikamalli helpotusta työmäärään?

– Nykyisen työaikamallin ongelma on siinä, että palkkaa maksetaan vain siitä ajasta, kun opettaja on lasten kanssa, vaikka kaikki muutkin hommat pitää hoitaa, Raimo Laine toteaa.

Elisa Heikkinen muistuttaa, että kaikki opettajan työn on yhtä arvokasta, oppituntien ohella siis vaikkapa Chromebookin asentaminen tai leirikouluun valmistautuminen.

Vierumäen koulun opettajat odottavat uuden työaikamallin helpottavan sekä työn rajaamista että sen hallintaa. Vuosityöajassa varataan aikaa myös yllättäville tehtäville.

Laine toivoo, että vapaus työssä säilyy, vaikka työaikamalli muuttuu.

– Ei kellokorttimeininkiä, vaan toimiva systeemi, joka on yhdessä pohdittu, hän sanoo.

Vararehtori ja erityisopettaja Suvi Hautajoki uskoo, että vuosityöaikaa voidaan räätälöidä opettajien henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Se parantaa työssä jaksamista.

Vierumäen koulussa ajatuksena on, että vastavalmistunut opettaja saisi konkareita enemmän työaikaa oppituntien suunnitteluun, kun taas kokeneelle varattaisiin aikaa esimerkiksi digitaitojen päivittämiseen. Työajan tarpeita voitaisiin jatkuvasti seurata ja päivittää.

Apulaisrehtori ja erityisopettaja Marianne Andersen korostaa, että kokeilulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan.

– Jos näyttää siltä, ettei tehtävien tekeminen onnistu niille varatussa ajassa, suunnitelmaa muutetaan. Omaa työaikaa seuratessa työn kuormittavuus ja stressitekijät tulevat näkyviin.

Vuosityöajassa varataan aikaa myös yllättäville tehtäville. Tiimityöhönkin tulisi enemmän palkallista aikaa.

Laine toivoo, että vapaus työssä säilyy, vaikka työaikamalli muuttuu.

– Ei kellokorttimeininkiä, vaan toimiva systeemi, joka on yhdessä pohdittu, hän sanoo.

Palvelussuhteen heikennyksiä emme missään nimessä hyväksy.

OAJ:n neuvottelijat ja työnantajapuoli ovat valmistelleet vuosityöaikamallia huolella jo vuosia. Vuoden alussa sovittiin konkreettisesta mallista, josta on hyvä lähteä liikkeelle, kertoo Petri Lindroos.

Perusopetuksen vuosityöaikamalli ei ole kiveen hakattu. Sitä on tarkoitus on vasta kokeilla ja muuttaa tarvittaessa. Jos kolmivuotinen kokeilu ei muutoksista huolimatta toimi, sen voi purkaa jo ensimmäisen vuoden jälkeen.

− Palvelussuhteen heikennyksiä emme jäsenillemme missään nimessä hyväksy, Lindroos vakuuttaa.

OAJ seuraa kokeiluja tarkasti. Kokeiluilla kerätään tietoa, mistä kaikesta opettajan työ koostuu ja paljonko tehtäviin tarvitaan aikaa.

− Kokeilemalla saamme tietää, mihin suuntaan opettajan työ kehittyy ja miten työajan suunnittelu- ja seuranta toimivat, neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen sanoo.

Vuotuinen 1 520 tuntia on Pankkosen mukaan minimi. Tuntimäärä voi olla selvästi suurempikin.

– Työmäärien tasaaminen ei ole tavoitteena, Pankkonen toteaa.

 

Kokeiluun lähtemisestä keskustellessaan Vierumäen koulun opettajat ovat joutuneet arvioimaan, mistä tehtävistä kukin voi suoriutua ja mitä kannattaisi tehdä yhdessä.

– Vastuuta voi syventää ja laajentaa. Esimerkiksi kirjaston hoitamiseen on varattava riittävästi työaikaa, koska ensi vuosi on lukemisen teemavuosi, Elisa Heikkinen muistuttaa.

Vierumäen koulussa on luokat 1–5. Opettajia on 31.

Työmäärä vaihtelee opettajien kesken. Arviointikeskustelut voivat olla eri opettajilla eri pituisia ja eri aikaan. Myös oppilaat ovat erilaisia ja pedagogisten asiakirjojen ja päätösten määrä vaihtelee. Kokeilussa kaikki tämä tulee näkyviin.

Pomot eivät vuosityöaikamallia sanele. Vierumäen koulussakin opettajat ja esimiehet suunnittelevat yhdessä kokeilun raamit ja sen toteutuksen. Työajan seurantaan kehitetään helppoa ja nopeaa mobiilisovellusta, joka olisi riittävän, muttei kohtuuttoman tarkka.

Raimo Laine kiittelee sekä koulua että kaupunkia mahdollisuudesta saada olla mukana kehittämässä uutta työaikajärjestelmää.

– Haluamme rohkeasti kokeilla ja löytää luovia ratkaisuja.

Vantaalta kokeiluun on lähdössä myös toinen alakoulu.

Pääseevätkö vantaalaiskoulut mukaan kokeiluun, siitä päättää lopulta OAJ:n hallitus, joka arvioi, onko koulun ja kaupungin välinen sopimus OAJ:n jäsenten edun mukainen.

Kuusi kaupunkia kärkkyy kokeilemaan

  • OAJ ja KT Kuntatyönantajat sopivat tammikuussa perusopetuksen vuosityöajan kokeilusta.

  • Toistaiseksi kokeilusta ovat olleet kiinnostuneita Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Kajaani, Vaasa ja Lahti. Kokeilumalleista on sovittu paikallisesti. Kokeiluun voivat hakea koulut, joissa enemmistö opettajista on kokeilun kannalla.

  • Luvan kokeilun aloittamiseen antaa OAJ:n hallitus. Opettaja-lehden mennessä painoon hallitus aloitteli kokoustaan, jossa se käsitteli kokeiluhakemuksia. Kokeilut alkaisivat ensi syksynä.

  • Vuosityöaikakokeilu kestää kolme vuotta, mutta sopimus voidaan irtisanoa myös kesken kauden. Jos sopimus irtisanotaan, kokeilu loppuu kaikissa kunnan kokeilukouluissa.

  • Vuosityöaikaan lasketaan oppitunnit sekä niiden esi- ja jälkityöt, kokoukset, palaverit, tapaamiset, kouluttautumiset ja kaikki muut opettajalle määrättävät työtehtävät. Työaika jakaantuu aikaan ja paikkaan sidottuun sekä ajasta ja paikasta riippumattomaan sitomattomaan työaikaan.