Hyvän arjen Saari

Riittävät resurssit, kannustava työyhteisö ja muunneltavat opetustilat tekevät Saaren koulusta Pyhäjoen kunnan ylpeydenaiheen.

Hyvä arki lähtee siitä, että henkilökunta voi hyvin, Saaren koulun rehtori Jarmo Ketonen sanoo.

Hyvä olo välittyy oppilaisiin, jolloin koko kouluyhteisö voi hyvin.

– Pyrimme huolehtimaan oppilaan perusturvallisuuden tunteesta ja vahvistamaan itsetuntoa. Jokaista halutaan tukea juuri hänelle toimivilla tuen muodoilla, rehtori avaa koulun periaatteita.

OAJ:n vuoden kouluksi 2024 valitsemassa koulussa arvona on myös avoimuus. Pyhäjokisen koulun arkea voi seurata sosiaalisessa mediassa.

 

Saaren koulussa on paljon jakotunteja, viisi pienryhmää ja riittävä ohjaajaresurssi. Ryhmissä on 7–25 oppilasta. Joissakin ryhmissä on kaksi opettajaa, joilla on myös aineenopetusta.

Kaikki tämä helpottaa varhaisen tuen antamista ja oppilaiden yksilöllistä kohtaamista.

Lisäksi hyvinvointiohjaaja huolehtii koulupudokkaista. Kenenkään huomaamatta ei kelkasta pääse tippumaan.

Erityisesti paikkakunnalle muuttaneet perheet ovat huomanneet hyvät tuen resurssit.

– Kannustamme henkilökuntaamme kokeilemaan uutta ja käyttämään erikoisosaamistaan. Riittävät resurssit ovat kuitenkin avainasemassa, Ketonen korostaa.

 

Musiikinopettaja, apulaisrehtori Kaisa Tornberg musisoi nelosluokkalaisten kanssa.

 

Koulun uudisrakennus valmistui syksyllä 2022 vuosikymmeniä toimineen vanhan koulun paikalle.

– Aloimme rakentaa toimintakulttuurimme periaatteita ja arvopohjaa samaan aikaan uuden koulurakennuksen rakentamisen kanssa, kertoo juuri vitosluokkansa kesälaitumille saatellut luokanopettaja Johanna Karjaluoto-Pisilä.

Koulussa on nykyaikaiset luokkahuoneet ja hyvät opetusvälineet. Muunneltavat tilat mahdollistavat esimerkiksi opetuksen eriyttämisen ja samanaikaisopetuksen.

Karjaluoto-Pisilä on Saaren koulun entinen oppilas. Opettajana hän kertoo innostuvansa kokeilemaan erilaisia työtapoja.

– Pyrin löytämään jokaiselle vuodelle tietyn aineen, johon haluan panostaa.

Esimerkiksi arvokasvatus- ja ympäristöprojekteissa Karjaluoto-Pisilä on päässyt koulun ulkopuolelle tuulettamaan ajatuksiaan opettamisesta. Oman työn kehittäminen tukee ennen kaikkea työssäjaksamista.

– Kouluttautumisen tarve saattaa nousta ryhmän tai yksilön tarpeista, mutta myös itselleni on tärkeää innostua opetettavien aineiden sisällöistä.

 

Saaren opettajat jakavat hyväksi toteamiaan työtapoja, ideoita ja koulutusten antia yhteisölleen. Joskus taas hyvätkin suunnitelmat epäonnistuvat, ja silloin on tärkeää olla itselleen armollinen.

– On onni, että kollegoille voi jakaa pettymyksen tunteita, OAJ:n Pyhäjoen paikallisyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Karjaluoto-Pisilä kiittää.

Hän kuvaa Saaren koulun työyhteisöä kannustavaksi ja huolehtivaksi. Hurjien ideoiden äärellä rehtorikin muistuttelee voimavaroista.

– Saamme tehdä työtä omina persooninamme ja vahvuuksiamme hyödyntäen. Luottamus ruokkii yhteishenkeä, Karjaluoto-Pisilä sanoo.