Murroksen merkit seurannassa

Työn murroksesta tehdään kunta-aloilla perusteellista selvitystä. OAJ:n erityisasiantuntijan Lauri Kurvosen mukaan ennakointitietoa tarvitaan työmarkkinoiden ja työehtosopimusten kehittämisessä.

Mistä jättiselvityksessä on kyse?
Selvityksessä ennakoidaan, havainnoidaan ja arvioidaan kunta-alan työhön vaikuttavia muutostekijöitä. Tavoite on nähdä, mitkä tekijät aiheuttavat muutosta ja miten sitä voidaan hallita. Työn murroshan on maailmaa syleilevä ilmiö, mutta juuri siksi tätä ennakointitietoa tarvitaan monissakin tilanteissa, joissa työtä ja työmarkkinoita kehitetään ja niihin liittyvistä asioista sovitaan.

Mitä opettajaryhmiä selvitys koskee?
Työryhmän valitsemista 21 aihekokonaisuudesta neljä koskee kasvatusta ja koulutusta. Nyt alkavassa kyselyssä nämä alat ovat nimeltään maailman paras peruskoulu, uudistuva ammatillinen koulutus, digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa sekä uudistuva varhaiskasvatus.

Keitä selvityksessä on mukana?
Kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt, eli työnantajien KT Kuntatyönantajat sekä esimerkiksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja sen myötä myös OAJ. Selvitys koskee koko kunta-alaa, jolla työskentelee yli 400 000 suomalaista.

Millä tavoin tietoa kerätään?
OAJ:ssa tietoa keräävät paikallisyhdistykset, ja oman alansa seurantakyselyyn voi ilmoittautua myös itse. Toivottavaa on, että jäsenet vastaavat paikallisyhdistyksensä yhteydenottoon asiasta.

Mihin selvityksen tuloksia käytetään?

Erittäin laajasti. Ymmärrystä muutoksesta tarvitaan kaikessa työelämän ja -markkinoiden kehittämistyössä. Myös siinä, miten murros tulisi huomioida virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Lisätietoa ja linkki seurantakyselyyn:

kt.fi/tyon-murros