Muista nämä, kun anot palkatonta virkavapaata – Näin säilytät loma-ajan palkan

Pitkä virkavapaa ennen koulun lyhyitä lomia voi vaikuttaa loma-ajan palkkaan. Lyhyitä lomia ovat syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäisloma. Kesäkeskeytys ei näihin kuulu.

− Jos olet ollut pitkällä palkattomalla virkavapaalla ennen koulun syys- tai joululomaa etkä ole hakenut vapaata koulun loma-ajaksi, sinulla ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan, OAJ:n työmarkkina-asiamies Anneli Vainik kertoo.

Esimerkiksi yli viikon virkavapaasta ennen joululomaa seuraa palkaton joululoma.

Lyhyt virkavapaa ei sen sijaan vaikuta loma-ajan palkkaan.

 

Vainik neuvookin anomaan pitkää palkatonta virkavapaata koulun lyhyen loman jatkeeksi eikä ennen sitä. Toinen vaihtoehto on tulla välillä töihin eli anoa lupaa päättää pitkä palkaton virkavapaa ennen kuin koulun lyhyt loma alkaa.

− Opettajan kannattaa selvittää paikalliset virkavapaan hakuohjeet ennen vapaan anomista. Ohjeista on käytävä ilmi, mikä on lyhyt ja mikä pitkä virkavapaa ja mikä vaikutus niillä on loma-ajan palkkaan, Vainik sanoo.

 

Kaikissa kunnissa on oltava henkilöstöohjeet siitä, miten opettajien virkavapaita ja loma-ajan palkkaa koskevaa sopimusmääräystä sovelletaan. Ellei niitä ole, pääluottamusmiehen on vaadittava työnantajalta, että soveltamisohjeista neuvotellaan.

Näiden neuvottelujen pohjalta laaditaan yhteiset ohjeet.

− Sopimusmääräyksellä pyritään turvaamaan sijaisen loma-ajan palkka. Sitä ei saa tulkita niin, että sekä viranhaltija että sijainen jäävät lomien ajalta ilman palkkaa.

 

Tutustu OAJ:n Työelämäoppaaseen täältä.

 

Päivitetty 11.11.2019 klo 15.00

Lisätty puuttunut sana ”yli” lauseeseen: Esimerkiksi yli viikon virkavapaasta ennen joululomaa seuraa palkaton joululoma.

 

Päivitetty 21.10.2021 klo 10.14

Lisätty OAJ:n Työelämäoppaan linkki.