Kiitos kiertämään: Pia on opiskelijoiden puolella

“Pia toimii empaattisesti, kannustavasti ja yhteishenkeä rakentaen. On ilo toimia hänen kanssaan yhteisten haasteiden äärellä.”

Näillä sanoilla OAJ:n hallituksen jäsen, Turun ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä kiittää työtoveriaan, Taideakatemian opinto-ohjaajaa ja media-alan koulutusvastaavaa Pia Oförsagdia. Oförsagd valittiin Varsinais-Suomen vuoden ammatilliseksi opettajaksi 2020.

 

Pia Oförsagd iloitsee kiitoksista ja kertoo opettajuudestaan.

Oma arvoni on yhteisöllisyys. Media-alan koulutuksen ja opinto-ohjauksen lisäksi osallistun opiskelijoiden Vip-toiminnan kehittämiseen. Vip on välittävän ilmapiirin luomista, ja sillä ehkäistään muun muassa opintojen keskeyttämisiä.

Tavoitteeni on herättää opiskelijoiden kiinnostus ja innostus sekä saada esille heidän vahvuutensa. Kollegoita kannustan kehittämään omaa opetustaan ja ottamaan rohkeasti käyttöön uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Haluan edistää työyhteisössä avointa ilmapiiriä. Ristiriitatilanteissa pyrin huomioimaan niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin näkökulmat.

Ammattikorkeakoulujen ansaitsema arvostusteko on riittävän perusrahoituksen turvaaminen. On annettava aito mahdollisuus sekä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön että laadukkaan opetuksen toteuttamiseen.

 

Tehdään tulevaisuuksia

  • OAJ nostaa kampanjallaan esiin opettajuuden merkitystä ja arvostusta.
  • Pyysimme yhdeksää OAJ:n hallituksen jäsentä valitsemaan omalta alueeltaan ja omasta opettajaryhmästään kollegan, jolle he haluavat lähettää kiitoksensa.