Lukijan mielipide: Pandemia muuttaa opiskelu- ja koulumaailman perusteellisesti

Koronapandemia on pakottanut koulut ja oppilaitokset ottamaan valtavan digiloikan. Digitalisaatio tuo mukanaan monia hyötyjä: teknologian avulla voidaan parantaa yksilön oppimistuloksia ja tiivistää oppilaitosten yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Muutokseen liittyy sosiaalipoliittisia, taloudellisia ja teknisiä haasteita.

Digitalisaatiota kiihdyttävät myös toiveet opintojen joustavuudesta ja personoimisesta. Teknologia tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia, mikä parantaa oppimistuloksia.

Joustavuutta tuo opintojen koostuminen sekä lähi- että etäopinnoista. Opetus voidaan räätälöidä henkilökohtaisesti uusien innovaatioiden, kuten digitaalisten avustajien tai oppimisen tasoa mittaavan data-analytiikan avulla.

 

Verkko-opetukseen liittyy myös haasteita. Etäopiskelun takia vähentyneet sosiaaliset kontaktit ja pandemian aiheuttama huoli ovat vaikuttaneet kielteisesti opiskelijoiden mielenterveyteen. Siksi monet oppilaitokset maailmalla ovat ottaneet käyttöön chatbottien ja kriisipuhelimien kaltaisia palveluita.

Myös tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyy haasteita. Kun oppiminen tapahtuu verkossa, oppilaitokset altistuvat kyberhyökkäyksille. Tutkimusvarkaudet voivat olla uhka, jos opiskelijat tekevät lopputöitään yrityksille.

Oppilaitosten onkin varmistettava, että järjestelmätoimittajien kanssa tehdyt sopimukset suojaavat dataa ja opiskelijoiden yksityisyyttä.

Uusia ratkaisuja on nyt kehitettävä ja kokeiltava, jotta oppilaitokset ja oppilaat pääsevät nauttimaan teknologian tarjoamista eduista.

 

Susan Hjort
Pohjoismaiden ja Baltian julkisen sektorin liiketoiminnan johtaja
Amazon Web Services