Perttu Ståhlberg on tyytyväinen opetusministeriön haluun uudistaa lukiokoulutusta.

TAULULLA

Henkilökohtaista opinto-ohjausta lukiolaisille

Lukio kaipaa päivittämistä 2020-luvulle. POEn lukiojaoksen puheenjohtaja Perttu Ståhlbergin mielestä henkilökohtainen opinto-ohjaus ja erityisopetus pitäisi turvata laissa.

Maija-Leena Nissilä teksti / Olli Häkämies kuva / Opettaja 19/2017

Olisiko aika luopua valtioneuvoston asetuksesta ja poliittisista päätöksistä? Pitäisikö lukion tuntijaosta tehtävät päätökset siirtää uudessa lukiolaissa esimerkiksi Opetushallituksen vastuulle?

Pedagogisten opettajajärjestöjen POEn lukiojaoksen puheenjohtaja, Espoon Olarin lukion saksanopettaja ja Perttu Ståhlberg haluaa päivittää lukion 2020-luvulle. Hän kuitenkin toivoo lukion säilyvän laaja-alaisena ja yleissivistävänä korkeakouluopintoihin valmista-vana oppilaitoksena.

– Opinnot ovat tällä hetkellä liian pirstaleisia. Siksi olisi syytä miettiä, mikä on keskeistä ja tärkeää ja varmistaa näissä asioissa kaikille opiskelijoille vahva pohja. Sen jälkeen opiskelija voisi valita vapaammin itseään kiinnostavia teemoja.

Olarin lukiossa on yleislukion rinnalla matemaattis-luonnontieteellinen erikoislukio, jonka opiskelijat valitaan pääsykokeessa. Kaikkiaan opiskelijoita on noin 360.

Ståhlberg ehdottaa, että erityisen tehtävän saaneiden lukioiden osaamista hyödynnettäisiin lukioiden kehittämisessä. Hänen mukaansa erikoislukiot voisivat toimia oppimiskeskuksina ja niillä voisi olla velvoite kehittää opetusta ja jakaa osaamistaan.

Lukiokoulutus on menossa kohti teemoittain opetettavia kokonaisuuksia. Ståhlbergin mukaan tämä vaatii yhteistyötä aineenopettajilta ja asettaa haasteita opettajien työajan ja palkkausperusteiden uudistamiseen sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

– Tärkeää on myös turvata, että opetuksesta huolehtivat pätevät aineenopettajat.

Lukion ryhmänohjaajana Ståhlberg on huomannut, että opiskelijat tarvitsevat aiempaa enemmän ohjausta. Siksi hän odottaa, että uuteen lukiolakiin kirjataan henkilökohtainen opinto-ohjaus ja erityisopetus.

– Tuntijakouudistuksessa opinto-ohjaukseen lisättiin yksi kurssi, mutta opinto-ohjaajien lisäresurssi olisi pitänyt käyttää henkilökohtaiseen ohjaukseen. Oppimisvaikeudet ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lisääntynyt määrä kasvattavat erityisopetuksen tarvetta. Kaikilla pitää myös lukiossa olla yhtäläiset mahdollisuudet oppia.

Työelämän vaatimista tarpeista Ståhlberg nostaa tärkeimmäksi digiosaamisen. Koulussa tulisi kuitenkin sähköisten materiaalien käytössä lähteä liikkeelle pedagogiasta.

Ståhlbergin mukaan ensin pitäisi tarkastella, mitä hyötyä digitekniikan käytöstä kunkin asian opettamisessa on, ja vasta sitten tehdä pedagogisesti mietityt oppimateriaalit.

– Jos mennään koneet edellä, se ei motivoi opettajia eikä opiskelijoita. Tällä hetkellä on valitettavasti tunne, että asioiden syventämisessä ja arvioinnissa on menty takapakkia. Tiedon käsittelystä ja kriittisestä ajattelusta on monin paikoin tullut kovin pintapuolista.

Perttu Ståhlberg kannustaa kaikkia kollegoita osallistumaan lukion kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkoaivoriihi on auki 24. marraskuuta asti.
 

Lue verkkoaivoriihestä: oaj.fi -> Uutiset 24.10.