(vas.) Klo 8.30 Aina sään salliessa Kristiina Tuhkiainen pyöräilee neljän kilometrin työmatkansa Munkkiniemestä Itä-Pasilaan. (oik.) Klo 9.15 Kristiina hoitaa mieluusti työtehtäviä kävelymatolla. Parhaimmillaan puhelinpalveluaikana askeleita kertyy jopa 3000.

OAJ VAIKUTTAA

Juristi neuvoo ja puolustaa

Kun työnantajat säästävät, vaikutukset näkyvät opettajien arjessa. Työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen auttaa jäseniä monenlaisissa ongelmatilanteissa.

Maija-Leena Nissilä teksti / Veikko Somerpuro kuvat / Opettaja 19/2017

Levottomat oppilaat ja hankalat huoltajat työllistävät opettajien lisäksi OAJ:n työmarkkinalakimiehiä. Osa vanhemmista vetoaa herkästi oppilaan oikeuksiin ja uhkaa oikeustoimilla opettajaa, joka joutuu pyytämään apua ammattijärjestöltään.

Myös perhevapaisiin liittyvät kysymykset ovat osa juristin jokaista työviikkoa, sillä syrjintä perhevapaan perusteella on naisvaltaisella alalla valitettavan yleistä.

Työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen kuitenkin viihtyy ammatissaan.

– Isossa ammattijärjestössä on korkeaa osaamista ja monipuoliset työtehtävät. Työ tuntuu omalta siksikin, että olen opettajasuvusta ja perheessäni on ammattiyhdistystaustaa.

OAJ:n edunvalvontayksikön lakitiimissä työskentelee kuusi juristia. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa luottamusmiesten ja muiden paikallisten toimijoiden konsultointi.

Klo 10.15 Keskisuurten ja pienten kuntien luottamusmiehet ovat kokoontuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville. Kristiina kertoo joukolle ajankohtaisista oikeustapauksista.
 

Jäsen tavoittaa OAJ:n lakimiehen puhelinpalveluaikana joka työpäivä. Kukin juristi vastaa jäsenten kysymyksiin kolme tuntia viikossa.

– Lisäksi vastuullani on virka- ja työehtosopimuksiin liittyvien tulkintaerimielisyyksien selvittäminen. Koulutan myös säännöllisesti luottamusmiehiä ja jäseniä. Pidän tapaamisia ja kaikenlaista yhteistyötä tosi tärkeänä, sillä haluan ymmärtää mahdollisimman hyvin opettajan työtä.

Säästöpäätökset aiheuttavat monenlaisia ongelmia työpaikoilla, ja nämä näkyvät myös työmarkkinalakimiesten arjessa. Työnantajan kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa Kristiina hakee ratkaisuja yksittäisten opettajien kokemiin epäkohtiin.

– Irtisanomiset, osa-aikaistamiset, lomau-tukset, määräaikaisuuksien laillisuuden selvittäminen, palkan takaisinperintä, erilaiset syrjintäasiat, työtehtävien muuttaminen sekä palkanmaksuun liittyvät epäselvyydet OAJ yrittää hoitaa ensin neuvottelemalla, mutta riitauttaa tarvittaessa. Vuosittain oikeudessa käsitellään satakunta tapausta, Kristiina sanoo.

Klo 11.00 Lounaspöydässä Kristiinalle pitävät seuraa työtoverit edunvalvontayksiköstä. Vieressä neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen.
 

Tänään kalenterissa on kaksi työasiaa ylitse muiden. Aamupäivällä Kristiina kouluttaa keskisuurten ja pienten kuntien luottamusmiehiä. OAJ:n Helsingin toimipisteeseen kokoontuneet luottamusmiehet saavat tuhdin tietopaketin ajankohtaisista opetusalaa koskevista oikeustapauksista.

Päivän päättää kunta-alan ammattijärjestöissä työskentelevien juristien tapaaminen, jossa parikymmentä työmarkkinalakimiestä keskustelee muun muassa keskusneuvotteluratkaisuista.

– Vaikka jokaisella työntekijäryhmällä on omaan alaansa liittyvät haasteet, on kunta-alalla myös paljon yhteisiä ongelmia. Käymme muun muassa läpi uutta oikeuskäytäntöä, lainsäädäntömuutoksia sekä lakeihin liittyviä mahdollisia muutostarpeita.

Päivään mahtuu myös palaveri kollegan, työmarkkinalakimies Tuomas Tuokon kanssa. Parivaljakko käy läpi tapausta, jossa työnantaja velvoitti osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevan opettajan osallistumaan muuhun työhön, esimerkiksi veso-päiviin, saman verran kuin kokoaikaisesti työtä tekevät opettajat.

– OAJ:n mukaan velvollisuus tehdä muuta työtä pitää suhteuttaa työntekijän opetusvelvollisuuden tuntimäärään. Tapauksesta on neuvoteltu kuntatyönantajan kanssa, ja asia saattaa edetä työtuomioistuimeen, Kristiina kertoo.

(vas.) Klo 11.45 Kristiina palaveeraa kollegansa, työmarkkinalakimies Tuomas Tuokon kanssa. (oik.) Klo 13 Kunta-alan eri ammattijärjestöissä työskentelevät lakimiehet tapaavat kerran vuodessa.
 

Kristiina Tuhkiainen

  • OAJ:n työmarkkinalakimies vuodesta 2000. Kuuluu viiden muun juristin kanssa lakitiimiin, joka on osa edunvalvontayksikköä.
  • Valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1995 Helsingin yliopistosta.
  • Työskenteli valmistumisensa jälkeen puolisen vuotta ylitarkastajana Valtion työmarkkinalaitoksessa.
  • Vaativan työn vastapainoksi pyrkii liikkumaan päivittäin. Uusin ilonaihe on kesällä ostettu Elixia-kortti, OAJ:n jäsenetu, jonka voivat hankkia kaikki jäsenet.