Lukion ruokala on onnistunut vähentämään vedenkulutustaan entistä paremmalla astioiden huuhtelusysteemillä, kertoo biologian ja maantiedon opettaja Irma Pauha.

Keke on kaikkien juttu

Kestävästä kehityksestä on tullut luonteva osa Muuramen lukion arkea. Ensin opettajien ja opiskelijoiden piti oivaltaa, että kekeily on paljon muutakin kuin ympäristönsuojelua.

Minna Hotokka teksti / Kristiina Kontoniemi kuvat / Opettaja 19/2017

Katsotaan maailmaa kestävän kehityksen lasien läpi.

Olen kuluttaja, voin siis vaikuttaa.

Tahdotko lajitella minua?

Tällaisia seinille ripustettuja iskulauseita ei voi välttyä näkemästä, kun kävelee Muuramen lukion käytävillä. Parinsadan opiskelijan lukio sai oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2005. Sen jälkeen lukio on kasvanut keke-työn mallioppilaaksi ja niittänyt myös kansainvälistä huomiota.

– Ympäristöstä on tullut meidän kaikkien juttu. Myös opiskelijat ovat keke-asioista tietoisempia ja kiinnostuneempia kuin vielä kymmenen vuotta sitten, rehtori Aki Puustinen sanoo.

Muuramen lukio lähti kestävän kehityksen tielle jo vuosituhannen alkupuolella, jolloin biologian ja maantiedon opettaja Irma Pauha otti keken edistämisen sydämenasiakseen.

– Mietin, millaisen kokonaiskuvan jätämme opiskelijoille kestävästä kehityksestä kolmen vuoden aikana. Puhummeko samaa kieltä ja toteutammeko opettamiamme asioita käytännössä?

Lukio oli aina painottanut opetuksen kehittämistä ja projektioppimista, joten Pauhan ideat kasvoivat ja kehittyivät hedelmällisessä maaperässä.

Pauha ja hänen kollegansa lähtivät koulutuksiin ja alkoivat laatia koululle ympäristö-opasta. Myös ylläpitotoimintojen työntekijät lähtivät mukaan keke-työhön, ja sertifikaatti kestävän elämäntavan edistämisestä heltisi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiöltä heti ensimmäisellä hakukerralla.

Tunnustuksesta on tullut lukiolle ylpeyden aihe, joka auttaa ja motivoi jatkamaan valitulla tiellä.

– Sertifikaatti pakottaa miettimään joka vuosi, mitä seuraavaksi kehitämme. Siitä tulee vimma kokeilla uutta, Puustinen kertoo.

Kehittämistyön laatua seurataan joka kolmas vuosi tehtävissä auditoinneissa. Tulosten perusteella opettajat valitsevat kehittämisteeman ja -tavoitteet, jotka ohjaavat työskentelyä seuraavaan auditointiin asti.

Tällä hetkellä teemana ovat tulevaisuuden taidot, jotka liittyvät muun muassa kierto- ja alustatalouden hyödyntämiseen.

Termi kestävä kehitys vie ajatukset ennen kaikkea ympäristönsuojeluun. Irma Pauha muistuttaa, että todellisuudessa kestävä kehitys pitää sisällään myös ihmisen hyvinvoinnin edistämisen.

Poliisi on yhteistyökumppanina turvakurssilla, jolla koulutetaan opiskelijajohtajia lukion suositulle metsäretkelle.
 

Norjan entisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin johtama komissio linjasi 30 vuotta sitten, että kestävän kehityksen päämääränä on tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omiaan.

Muuramen lukio painottaa toiminnassaan ekologisen lähestymistavan lisäksi taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista näkökulmaa. Pauhan mielestä on ongelmallista, jos kestävä kehitys mielletään pelkäksi jätteiden lajitteluksi.

– Silloin ihmiset ajattelevat, että kestävä kehitys on vain tiettyjen siihen vihkiytyneiden ihmisten asia. Kun keke nähdään laajana kokonaisuutena, jokainen voi sitoutua siihen.

Muuramelaiset haluavat, että jokainen opettaja löytää oman tapansa opettaa kekeä. Esimerkiksi kieltenopettaja voi kannustaa opiskelijoita kansainvälisten suhteiden luomiseen ja matematiikanopettaja ajattelutaitojen kehittämiseen. Kaikki opettajat kuuluvat joko keke- tai yrittäjyystiimiin, jotka kehittävät oman vastuualueensa toimintaa.

Kestävä kehitys näkyy sekä opetuksen sisällöissä että opetusmenetelmissä. Lukio suosii toiminnallista, tiimeissä tapahtuvaa projektioppimista, koska se tahtoo kannustaa opiskelijoita luovuuteen, vastuun ottamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opiskelijat ideoivat keke-toimintaa omissa ryhmissään ja toteuttavat vuosittain lukuisia tapahtumia, teemapäiviä ja tempauksia. Perinteeksi ovat jo muodostuneet kunkin ikäluokan nimikkopuun istuttaminen, roskisratsiat ja ysiluokkalaisille järjestettävät keke-toimintarastit.

Yksi lukion suurimmista keke-hiteistä on yhteistyökumppanien kanssa joka kolmas vuosi järjestettävä metsäretki, jossa koko koulu yöpyy puolijoukkueteltoissa ja opiskelee arjen turvallisuustaitoja. Ryhmiä johtavat opiskelijat, jotka saavat tehtäväänsä koulutuksen turvakursseilla.

– Keke-touhun pitää olla tekemistä. On kuoliaaksi tylsistyttävää, jos vain luennoidaan, mitä keke on, rehtori perustelee.

Irma Pauha ja Aki Puustinen ovat huomanneet, että kestävän kehityksen markkinointi ekologisuus edellä ei välttämättä ole paras keino herätellä nuorten mielenkiintoa.

Keke ei kuulosta houkuttelevalta, jos nuori ajattelee ensimmäisenä joutuvansa lajitteluhommiin. Jos nuori tykkää ostella vaatteita tai elektroniikkaa, hän saattaa myös pelätä saarnausta ja shoppailukieltoja.

Muuramessakin on joinakin vuosina ollut työlästä saada uudelle ikäluokalle keke-silmälasit päähän. Kun nuoret hoksaavat pääsevänsä järjestämään vaikka koulun omia olympialaisia, he liittyvät työryhmiin mielellään ja kiinnostuvat vähitellen keken muista osa-alueista.

Silmiä avaavaa on myös oivaltaa, ettei kuluttamista tarvitse kokonaan lopettaa, vaan sitä voi järkeistää suosimalla kiertotaloutta ja laadukkaita tuotteita.

Lukion kestävän kehityksen toimintamalli on valittu Hundred-hankkeen sadan rohkean koulutusalan innovaation joukkoon. Yksi keke-uran kohokohdista on ollut pääsy ympäristöministeriön tekemälle kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta esittelevälle videolle, joka näytettiin YK:n yleiskokouksessa.

Koulussa on huolellisesti tehty turvallisuussuunnitelma vaaratilanteiden varalle, kertoo rehtori Aki Puustinen.
 

Viisi tapaa edistää kestävää kehitystä

1. Ilmapiirin luominen
Leppoisa ja kannustava ilmapiiri rohkaisee kokeilemaan uusia asioita.

2. Innokkaat opettajat
Valitaan muutama kehittäjäopettaja, jotka saavat käyttää työaikaansa kestävän kehityksen edistämiseen.

3. Perusteellinen koulutus
Avataan keke-käsite opettajille niin, että jokainen ymmärtää oman roolinsa keke-työssä.

4. Yhteinen suunta
Yhdessä tekemällä löytyy halu paneutua ja sitoutua asiaan. Rehtorin tuki on tärkeä.

5. Opiskelijoiden aktivointi
Perustetaan opiskelijoiden keke-ryhmä, joka voi järjestää tapahtumia. Kannustimena toimii mahdollisuus saada työstä opintosuorituksia.

Kestävän kehityksen sertifiointi

Palvelee koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työtäOsallistaa koko henkilöstön ja kaikki oppijat toiminnan arviointiin ja kehittämiseenSertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset

koulujaymparisto.fi