Opettajat Päivi Klimenko ja Kati Mäenpää tapasivat syyskuussa Haaga-Helian ammattikorkeakoulun eAmk-suunnittelupäivässä, jossa he pohtivat muun muassa osaamisen tunnistamista ja verkko-opetuksen laatukriteerejä.

TEEMANA TEKNOLOGIA

Tulevaisuuden härkää sarvista

Kati Mäenpää ja Päivi Klimenko rakentavat ammattikorkeakouluille yhteistä digitaalista ja ympärivuotista opintotarjontaa parisadan muun amkilaisen kanssa.

Salla Hongisto teksti / Veikko Somerpuro kuva / Opettaja 17/2017

Digitalisaatio laittaa miettimään, miten ammattikorkeakoulut pysyvät kehityksessä mukana. Tästä syystä amk-opettajat Päivi Klimenko ja Kati Mäenpää ovat mukana eAmk-hankkeessa, jossa luodaan perustaa ammattikorkeakoulujen yhteisille verkko-opinnoille.

– Sinne on mentävä, missä asiakkaat ovat, jotta pysyy ajassa kiinni, tiivistää Klimenko, joka opettaa liiketaloutta Kajaanin amkissa.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa eAmkia tekevät kaikki 23 amkia. Toiminnassa ovat mukana myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Pisimmälle vietynä eAmk johtaisi muutamien vuosien päästä amkien yhteisiin, ympärivuotisen opiskelun mahdollistaviin perusopintoihin sekä erityiskursseihin, joita joka oppilaitoksessa ei pystytä tarjoamaan. Yksittäiset amkit tarjoaisivat siis erikoistumiseensa sopivia kursseja muidenkin amkien opiskelijoille. Esimerkiksi kielikursseja ei tarvitsisi jokaisen järjestää erikseen.

– Kaikkea ei silti voi viedä verkkoon. Verikokeiden ottamista on edelleen harjoiteltava labrassa, ja sosiaaliset taidot opitaan kasvokkain, Mäenpää muistuttaa.

Kun opetus siirtyy verkkoon, opettajuus muuttuu väistämättä. Opetuksen suunnittelussa monet nettialustat pitää ottaa huomioon, ja opettajan työstä tulee nykyistä enemmän yhteistyötä. Koska moninaisia opintopolkuja suositaan eAmkissa, opettajien repertuaari laajenee monenlaisen osaamisen tunnistamiseen.

Ketään ei eAmkissa tuupata verkkoon yksin. Opiskelun tukipalveluja ja digimentorointia kehitetään käsi kädessä verkko-opintojen kanssa. Tämä hyödyttää sekä opettajia että opiskelijoita.

Kasvatustieteen ja psykologian lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa työskentelevä Kati Mäenpää on opettanut jo vuosia monimuotokokonaisuuksia, joihin kuuluu sekä lähi- että verkko-opetusta. Hänen kokemuksensa perusteella verkossa opettaminen ei ole vaikeaa, vain toisenlaista kuin kasvokkain.

– Vuorovaikutus verkossa ei ole aivan yhtä välitöntä, mutta opetuksen perusasiat pysyvät. Jos opiskelijat ovat motivoituneita, he kyllä oppivat. Motivoituneet opiskelijat taas innostavat opettajaakin, Mäenpää analysoi.

Amkien verkko-opintoja rakentaa yhteensä parisataa amkilaista monissa pienryhmissä. Poppoo selvittää parhaillaan verkko-opintojen nykytilaa jatkosuunnitelmien perustaksi.

– Ennen ei välttämättä päässyt osallistumaan naapuri-amkin kiinnostavaan verkkoprojektiin. Nyt teemme yhdessä, se on tulevaisuutta, Klimenko kiittelee.

Jos kaikki menee hyvin, opiskelijat voivat valita ensimmäisiä ympärivuotisia ja yhteisiä digiopintoja jo ensi lukuvuonna.

– Parhaassa tapauksessa opettajille vapautuu aikaa syventyä ammatti- ja erikoisosaamiseen, esimerkiksi opetukseen, tutkimukseen tai kansainvälisyyteen, erityisasiantuntija Hannele Louhelainen OAJ:stä tiivistää.


Lue lisää:
oaj.fi -> Uutiset 18.9.
eamk.fi

OAJ:n videoterveiset eAmkille -> youtube.com -> eamk hanke