KOLUMNI

Hyperosaaminen tulee, oletko valmis?

Riina Länsikallio teksti / Opettaja 15/2017

Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly mullistavat elämämme. Koulu muuttuu. Kunnalta vaaditaan tulevaisuudessa niin uudenlaista johtamista ja päätöksentekoa kuin toiminnan ja talouden ennakoivaa suunnittelua, terävää toteuttamista ja tiukkaa arviointiakin.

Moni perusasia pysyy ennallaan. Aivomme ja kehomme tarvitsevat lepoa, ravintoa ja liikuntaa. Lapsen kehitykselle tärkeimpiä ovat turvalliset ihmissuhteet. Ajattelun kehittämiseen, ideoiden synnyttämiseen ja oppimiseen tarvitaan aikaa.

Muutoksessa pärjäämiseen ei digiloikkamantran toistaminen riitä. Omilla käsillä ja keholla tekeminen sekä konkreettinen ihmisten välinen yhteistyö on oppimisen ja kasvun kannalta olennaista. Koulun täytyy tarjota tulevaisuudessa kaikki tämä.

Haaste on valtava. Jos kunta ei kykene muuttumaan, eivät koulutkaan siihen pysty. Lapset ja nuoret tarvitsevat opettajan, jolla on yhteiskunnan murroksen edellyttämä osaaminen kunnossa mutta jolla on myös aikaa kohdata jokainen oppilaansa monta kertaa päivässä. Nykyisen ­moniosaajan tilalle tarvitaan todellinen hyperosaaja.

Opettajan ammatti on monella tapaa kuormittava. Työstressi on kova ja kiusaamis- ja väkivaltatilanteita aivan liikaa. Arkityön ongelmista keskustelu ei johda tarpeellisiin töiden ja työolojen muutoksiin. Sisä­ilmaongelmia ei ole otettu riittävästi haltuun.

Opettajat tarvitsevat esimiehen, jolla on aikaa ratkoa vaikeita tilanteita, suunnitella ja keskustella. Myös työnohjaus ja mentorointi niitä tarvitseville ovat välttämättömiä.

Opettajien palkka ei vastaa ponnisteluja. Monen opettajan mieleen on tullut ajatus, etteivät hänen työtään arvosta oppilaat, vanhemmat eikä työnantajakaan. Kuka suostuu enää lähtemään alalle?

Monen asian pitää muuttua. Päätösten pitää perustua faktoihin. Kunnan hallintotornista kannattaa käydä kouluissa ja päiväkodeissa katsomassa, miten asiat sujuvat, ja kysymässä opettajilta ja rehtoreilta, mitä he tarvitsevat.

Nykyopettajista moni on jo hyperosaaja. He toimivat kuntapäätösten lihaksina. Ja koulujen uudisrakentaminen antaa happea kaikille aivoille.

Riina Länsikallio on OAJ:n työelämäasiamies
riina.lansikallio@oaj.fi