Täältä tullaan, tulevaisuus

Tämän syksyn ekaluokkalainen siirtyy työelämään 2030-luvulla. Mitä hänelle pitäisi opettaa nyt, kun ennustaminen muutamankin vuoden päähän on vaikeaa? Kysyimme pienten koululaisten tulevaisuuden taidoista viideltä eri alojen edustajalta.

Veera Luoma-aho teksti / Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Annika Rauhala kuvat / Opettaja 15/2017

Maailman muutoksen vauhti huimaa päätä. Robotit korvaavat työpaikkoja, ratkottavana on ilmastonmuutoksen ja pakolaisuuden kaltaisia isoja ongelmia, ja teknologia tuntuu panevan uusiksi kaiken. Loputtoman muutospuheen keskellä monista tuntuu, että epävarmuudesta on tullut uusi normaali.

Miten opettaja tämän kaiken keskellä osaa opettaa koulutiensä aloittavia ekaluokkalaisia ja antaa heille ne valmiudet, joita muutoksen silmässä vaaditaan? Uusi opetussuunnitelmakin korostaa tulevaisuuden taitoja, joita tarvitaan, kun vastataan yhteiskunnan ja työelämän murroksiin.

Tulevaisuuden taidot liittyvät maailman suuriin mega-trendeihin, joista suurin piirtein osataan ennustaa suunta: digimurros etenee edelleen, samoin kaupungistuminen, väestö ikääntyy ja eriarvoisuus kasvaa. On melko varmaa, että muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa on osattava ratkaista ongelmia tiimeissä ja hyödyntää uutta teknologiaa.

Kun Opettaja-lehti kysyi pienten koululaisten tulevaisuuden taidoista koulutuksen, kasvatuksen ja työelämän asiantuntijoilta, he olivat samaa mieltä yhdestä asiasta: muuttui ympäröivä yhteiskunta sitten miten tahansa, globalisoituvassa maailmassa tarvitaan tunnetaitoja ja kykyä sietää erilaisuutta.

Asiantuntijoiden viesti on rauhoitteleva: tämän päivän ekaluokkalaisten tulevaisuustaidot eivät kauheasti eroa niistä taidoista, joita alakoulussa perinteisesti opetetaan.

– Minä kyseenalaistaisin koko tulevaisuustaidot. Usein niiksi mainitaan esimerkiksi uteliaisuus, luovuus ja yhteistyökyky. Nehän ovat ihan vaan elämän taitoja. Koulutusyritys Hundredin luova johtaja Saku Tuominen sanoo.

Tue lapsen havainnointia
Asta Raami, taiteen tohtori
Tulevaisuudessa koneäly on ylivertainen analytiikassa ja logiikassa. Meille ihmisille tärkeitä taitoja ovat luovuus, kekseliäisyys ja intuitiivisuus, merkityksellisten heikkojen signaalien havainnointi ja moniulotteinen ajattelu. Esimerkiksi visionäärit ja keksijät ovat enemmän kuin oman osaamisensa summa. Koulussa fokuksen pitäisi olla siinä, että oppilas oivaltaisi, miten juuri hän itse työskentelee ja oppii. Kasvattaja voi tukea ja kannatella sen ymmärryksen syntymistä.
 

Ruoki uteliaisuutta
Saku Tuominen, luova johtaja, Hundred
En puhuisi urheilua aloittavalle seitsemänvuotiaalle huippu-urheilusta enkä ekaluokkalaiselle työelämästä. Kaiken höpötyksen keskellä opettajien kannattaa pitää pää kylmänä. Ekaluokkalaisella on luova mieli ja halu oppia, on vaan ruokittava uteliaisuutta ja autettava sitä pysymään hengissä. Suomi on tässä maailman ykkösiä: eka–tokaluokalla koulu tukee lapsen esittämiä kysymyksiä ja omaa pohdintaa. Sitä filosofiaa voisi itse asiassa laajentaa koko kouluaikaan.
 

Muista tunnetaidot
Anne-Mari Jääskinen, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja
Tunnetaidoille on tulevaisuuden töissä tilausta. Työtä tehdään tiimeissä, ja itseään on ilmaistava hyvin erilaisille ihmisille. Tunnetaitojen opettamiselle ja myönteiselle kosketukselle voi löytää luokan arjessa pieniä hetkiä: ekaluokkalaisia voi vaikka aamulla kätellä ja katsoa silmiin. Olennaista on turvan kokemus. Ilon olotilassa opitaan helpoiten, ei silloin, jos aivoissa on hätätila.
 

Luota perusasioihin
Jussi Välimaa, professori, Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja
Tulevaisuustaitojen sijaan puhuisin kansalaistaidoista. Suvaitsevaisuus, toisen ihmisen huomiointi ja yhteistyökyky ovat taitoja, joille on kysyntää riippumatta maailman muutoksesta. Tulevaisuudessa maailma on enemmän nykyisen kaltainen kuin erilainen. 30 viime vuoden aikana on tapahtunut radikaaleja asioita, mutta perusasiat ovat yhä samat ja tulevat olemaan. Ihmisten tarvitsee tulevaisuudessakin tulla toimeen keskenään, saada toimeentulo, katto pään päälle ja turvaa.
 

Kannusta kärsivällisyyteen
Julia Ahonen, tubettaja
Tulevaisuudessa voi tehdä itselleen ammatin melkein mistä tahansa, eikä opettajan kannata ajatella sen suhteen rajoittuneesti. Koululaiset tarvitsevat tulevaisuudessa enemmän tietotekniikkaa, mutta ainakin itselleni tärkeimpiä taitoja ovat olleet positiivisuus ja kärsivällisyys; se, että haluan ja jaksan oppia uutta enkä heti heitä hanskoja tiskiin. Jos luottaa siihen, että onnistuu kyllä, vaikka menee epämukavuusalueelleen, siitä yleensä seuraa hyvää.