KOLUMNI

Koulutus on muutakin kuin menoerä

Jesper Lempiäinen teksti / Opettaja 13/2017

Koulutuksesta on viime aikoina puhuttu julkisessa keskustelussa aivan liian usein vain menoeränä. Kireässä taloustilanteessa muun muassa maksuton korkeakoulutus ja kouluruoka ovat nousseet esiin ongelmallisina kuluina, joista pitäisi luopua.

Perustelut ovat moninaisia ja niiden uskottavuus vaihtelee heikosta eettisesti arveluttavaan. Esimerkiksi tänä kesänä lasten arveltiin arvostavan kouluruokaa enemmän, jos siitä joutuisi maksamaan. Kysymys kuluukin, onko tärkeämpää arvostus vaiko jokaisen mahdollisuus terveelliseen ateriaan.

Perustavanlaatuinen ongelma on julkiseen keskusteluun pesiytynyt markkinatalousajattelun ylivalta. Yhä useampia keskeisiä kansalaisten tasa-arvoisuuteen vaikuttavia palveluja arvioidaan tuottavuusperusteilla. Julkinen sektori on saanut kylkeensä pysyvän tehottomuuden leiman, ja koulutuksenkin tulisi palvella ennen kaikkea tuottavuutta.

Ongelma näkyy myös asenteissa. Pari viikkoa sitten eräs toimitusjohtaja väitti Twitterissä, että koulutuksesta ei todellisuudessa leikattu, vaan holtitonta rahankäyttöä vain järkeistettiin. Samassa keskustelussa muutama muukin vaikutusvaltainen päättäjä kertoi, miten leikkauksilla saatiin aikaan rakenteellisia uudistuksia.

Vaikka unohtaisimme eettiset periaatteemme ja puhuisimme vain rahasta, tulee koulutus kuitenkin aina olemaan keskeisessä asemassa suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Helposti saavutettavan koulutuksen ansiosta pieni Suomi on noussut verrattain nopeasti yhdeksi maailman osaamisen kärkimaista.

Kilpailukykymme perustuu osaamiseen ja tietoon. Jos haluamme kansakuntana pärjätä myös tulevaisuudessa, on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen turvattava jokaiselle. Tähän pääsemiseksi on myös päättäjien asenteiden muututtava. Lyhytnäköisestä kannattavuusajattelusta on luovuttava ja koulutus on nähtävä aidosti sijoituksena, jonka tulokset kantavat yli hallituskausien.


Jesper Lempiäinen on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOLin puheenjohtaja.
jesper.lempiainen@sool.fi