PUHEENJOHTAJA

Uuden edessä

Olli Luukkainen teksti / Opettaja 13/2017

Elämme jälleen sitä aikaa, jolloin koko sivistystoimi käynnistää uutta lukuvuotta. Se on aina merkkitapahtuma – eikä ihme, sillä opiskelu liittyy tavalla tai toisella jopa parin miljoonan suomalaisen elämään, perheet ja henkilöstö mukaan lukien.

Moni alamme ammattilainen aloittaa työuransa tämän lukuvuoden alkaessa. On itsestään selvää, että monella uudella opettajalla ja esimiehellä on ison kokonaisvastuun takia perhosia vatsassaan. Kokeneiden kollegojen onkin erittäin tärkeää tukea työuransa aloittajia rakentavasti. Se on yhteisössä jokaisen velvollisuus ja yhteinen etu. Niin hyvässä työyhteisössä myös suunnitelmallisesti tehdään. Toivottavasti uusia mentorointiratkaisujakin lähtee liikkeelle.

Haluan korostaa erikseen sitä, että esimiehetkin tarvitsevat yhteisönsä tukea. Kaikkien esimiestehtävissä toimivien työn vaativuus on kasvanut ja työmäärä lisääntynyt jatkuvasti. Lisäksi niskassa ovat koulutuksen järjestäjien talouspaineet. Työyhteisö auttaa myös esimiestä onnistumaan vaativassa tehtävässä. Yhteistyö ja tuki ovat tässäkin vahvuutta.

Lukuvuoden aikana tapahtuu paljon OAJ:n edunvalvontakentässä. Edessämme ovat virka- ja työehtosopimusneuvottelut, joiden tulos koskettaa aivan jokaista alamme työtekijää. Jo ennen ensi vuodenvaihteen ves- ja tes-neuvotteluja tavoitteena on uudistaa koko kunta- ja maakuntatason neuvottelujärjestelmä.

OAJ on lanseerannut nyt lukuvuoden alussa jäsenilleen uuden Vipu-sovelluksen. OAJ:n kehittämä Vipu auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan työaikaa niin, että sen saa riittämään eri tehtäviin koko lukuvuoden tai työkauden ajaksi. Vivun avulla pystyy seuraamaan, miten työaika jakaantuu eri tehtäviin. Jokaisen opettajan ja esimiehen kannattaa ottaa Vipu aktiiviseen käyttöön heti uuden lukukauden alussa.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on enää vajaat kaksi vuotta aikaa. Niinpä maan hallitus pyrkii nyt saamaan alulle loputkin aikomansa koulutuspoliittiset uudistukset.

Paljon jo päätettyäkin lähtee alkavana lukuvuonna liikkeelle. Esimerkiksi jokaiselle lapselle tehdään jatkossa oma varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen kehittämisestä tehdään tiekartta. Peruskoulun kehittämisen pohjaksi luodaan visio, ja siinä yhteydessä on keskusteltava muun muassa oppivelvollisuuden pidentämisestä.

Myös korkeakoulut saavat oman visionsa. Lukiouudistus alkaa, ja esitys lukiolaiksi annetaan jo ensi keväänä. Ammatillisen koulutuksen reformi pannaan täytäntöön vuodenvaihteessa. Lisäksi paljon muuta.

Todella iso uusi asia on OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhdessä lanseeraaman Sivistysakatemian käynnistyminen. Olemme järjestönä olleet aloitteellisia ja ottaneet vastuuta Suomen ja suomalaisten tulevan osaamisen ja hyvinvoinnin rakentamisesta. Tämä on OAJ:n lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Paljon työtä on siis edessä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arjessa työtään tekevillä samoin kuin OAJ:n järjestöaktiiveilla ja toimiston toimihenkilöilläkin. Voimme lähteä kohti tulevaa luottavaisin mielin, sillä kaikilla tasoilla meillä on erinomaisen osaava ja sitoutunut huippuasiantuntijoiden joukko. Tärkeintä on kuitenkin yhteistyö. Aloitteellisesti yhdessä rakentamalla ja uutta etsimällä saavutetaan aina paras lopputulos.

Onnistunutta ja menestyksellistä hyvän yhteistyön lukuvuotta kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Olli Luukkainen
olli.luukkainen@oaj.fi
Twitterissä @OlliLuukkainen