KOLUMNI

Teesit tulevaisuuden peruskoululle

Sanni Grahn-Laasonen teksti / Opettaja 12/2017

Satavuotias Suomi uudistaa koulutusjärjestelmää sen kaikilla askelilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen. Läpileikkaavia teemoja koulutuksen uudistuksissa ovat pedagogiikan vahvistaminen, laadukas opettajankoulutus sekä oppimisympäristöjen kehittäminen ja digitalisointi.

Yhdessä tehtävä työ tiivistyy kolmeen kärkeen. Ensimmäinen niistä koskee vahvaa osaamispohjaa Suomen uudistajana. Oppimistulokset on käännettävä nousuun. Koulutus- ja osaamistasoa on nostettava. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta on parannettava.

Toiseksi: Kukaan ei saa pudota. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava ja syrjäytymistä ehkäistävä. Katseet on koulutusjärjestelmässä käännettävä erityisesti varhaisiin vuosiin. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on saatava yhteisin toimin vähenemään. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.

Kolmanneksi haluamme korostaa avointa, kansainvälistä ja avarakatseista Suomea. Edistämme kansainvälisyyttä kaikessa koulutuksessa ja tutkimuksessa. Varhaistamme kielten oppimista. Alleviivaamme kunnioittavaa keskustelukulttuuria; torjumme kiusaamista, vihapuhetta ja rasismia.

Kuluneena lukuvuonna on Uusi peruskoulu -ohjelman myötä haluttu asettaa pitkän ajan tavoitteita. Mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? Millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen ja auttaa jokaista löytämään omat kykynsä ja vahvuutensa?

Peruskoulufoorumi on kevään aikana pohtinut laajassa yhteistyössä ja eri kokoonpanoissa uuden peruskoulun visiota ja teesejä. Työn tulos on tarkoitus julkistaa syksyllä. Ensi lukuvuonna pääsemme miettimään näitä teesejä käytännössä.

Kiitän kaikkia opettajia upeasta työstä lasten ja nuorten oppimisen hyväksi ja toivotan kaikille oppilaille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle virkistävää ja aurinkoista kesää!
 

Sanni Grahn-Laasonen on opetus- ja kulttuuriministeri
sanni.grahn-laasonen@minedu.fi