Ylimpänä istuu viiden opiskelijan ryhmä, jota tutkijat Maarit Arvaja ja Anneli Sarja seurasivat. Etualalla ryhmää ohjannut kasvatustieteen yliopistonopettaja Paula Rönnberg.

TUTKITTU JUTTU

Tarve tulla kohdatuksi

Miten puhut oppilaalle ja miten häntä kuuntelet? Onko tervehdyksesi iloinen ”hei” vai ”pipo pois päästä”? Mikään ei toimi, jos vuorovaikutus ei toimi, sanovat jyväskyläläistutkijat.

Antti Vanas teksti / Kristiina Kontoniemi kuva / Opettaja 12/2017

Suomalaisessa opettajankoulutuksessa on alettu kiinnittää enemmän huomiota vuorovaikutustaitojen harjoitteluun ja läsnäolon voimaan. Hyvä olisi saada myös pitkään töissä olleet opettajat tutkimaan asenteitaan ja tapojaan kohdata oppilas, tuumii tutkija Anneli Sarja.

Opettaja tunnistaa omista ja oppilaan tunteista usein vain jäävuoren huipun. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Vuorovaikutus ja yhteistyö -kurssin ja siihen liittyvän tutkimuksen tavoitteena oli tutustuttaa tulevat opettajat myös siihen pinnan alle jäävään osaan.

Tutkimuksesta vastasivat tutkijat Anneli Sarja ja Maarit Arvaja. Opiskelijaryhmää ohjasi yliopistonopettaja Paula Rönnberg.

– On opeteltu kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, tehty sekaryhmissä toiminnallisia harjoitteita ja etsitty ratkaisuja kiusaamisen ehkäisyyn ja haastavan oppilaan kohtaamiseen. On myös harjoiteltu vaikeiden tilanteiden ja tunteiden sanallistamista, Rönnberg luettelee.

Maarit Arvajan mukaan yllättävän moni opiskelija uskoi kurssin alussa, että opettamiseen riittää oman oppiaineen hallinta.

– Kurssin aikaisista oivalluksista tärkein oli se, että oppilaat on kyettävä kohtaamaan myös vuorovaikutuksen tasolla, Arvaja sanoo.

Tutkimuksessa seurattiin aineenopettajan pedagogisia opintoja suorittavaa viisihenkistä opiskelijaryhmää vuoden ajan. Ryhmän opiskelijat olivat tulevia biologian, historian, matematiikan, englannin ja saksan aineenopettajia.

– Monialaisen ryhmän ansiosta oppiainerajat ylittävä yhteistyö nousi esiin luonnostaan. Oppilaan kohtaamiseen kehiteltiin yhteisiä välineitä myös erityispedagogiikan opiskelijoiden kanssa, Sarja kuvailee.

Kuka & mitä

  • Anneli Sarja ja Maarit Arvaja ovat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijoita. Vuorovaikutus ja yhteistyö -kurssin vetäjä Paula Rönnberg toimii yliopistonopettajana opettajankoulutuslaitoksella.
  • Kurssiin liittyvässä tutkimuksessa seurattiin viittä aineenopettajaopiskelijaa pedagogisten aineopintojen aikana. Opiskelijoita ohjaajineen haastateltiin, ja opiskelijat nauhoittivat ryhmäkeskustelujaan.
  • Aineisto kerättiin vuosina 2015–2016. Tulokset julkaistaan tutkimusartikkeleina eri lehdissä parin vuoden sisällä.