Johtava rehtori Tapio Lahtero ja vastavalmistuneet rehtorit juhlivat opintojen päättymistä Helsingin yliopistossa kesäkuun alussa.

TAULULLA

Johtolankana pedagogia

Helsingin yliopiston HY+:n opetusalan johtajakoulutuksen ydin on pedagoginen johtaminen.

Aki Petteri Lehtinen teksti / Veikko Somerpuro kuva / Opettaja 12/2017

Tusinan verran pääkaupunkiseudulla työskentelevää opettajaa hörppäsi kesäkuun alussa valmistujaiskahvit rehtoripätevyytensä kunniaksi. He saivat valmiiksi lukuvuoden mittaiset opetusalan johtajaopintonsa Helsingin yliopistossa.

Tähän saakka rehtoriksi on voinut pätevöityä suorittamalla opetushallinnon tutkinnon. Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiön HY+:n uusi 25 opintopisteen koulutus tarjoaa vaihtoehtoisen väylän johtajapätevyyteen.

Keskeistä koulutusohjelmassa on laaja pedagoginen johtaminen. Se kytkee koulun rakenteiden ja henkilöstön johtamisen osaksi opettamiseen liittyvää johtamista. Myös koulun toimintakulttuurin pedagogisia näkökulmia korostetaan.

– Koulutuksessamme kaikkea koulussa tapahtuvaa johtamista tarkastellaan nimenomaan sen pedagogisen ulottuvuuden kautta. Toisinaan näkee, että pedagoginen johtaminen on irrotettu muusta johtamisesta. Tällöin se ei saa sille kuuluvaa painoarvoa, johtava rehtori, dosentti Tapio Lahtero kasvatustieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Paljon huomiota saa myös jaettu johtajuus.

– Koulun johtaminen ei enää aikoihin ole ollut rehtorin yksin suorittama tehtävä.

Koulutusohjelmassa tarkastellaan erilaisia jaetun johtajuuden malleja. Niihin kuuluvat muun muassa koulujen johto- ja suunnitteluryhmät sekä vara- ja apulaisrehtorit. Jaettu johtajuus voi jalostuneempana tarkoittaa siirtymistä delegoinnista opettajien väliseen johtamista edistävään vuorovaikutukseen.

Opinnoissa rehtoriopiskelijat reflektoivat jaetun johtajuuden toteutumista valitsemansa toisen koulun rehtorin kanssa. Tarkoituksena on, että mentorirehtorit saavat opiskelijan ajattelemaan pedagogista toimintaa laajasti ja innovatiivisesti.

Hyvä kokemus uudesta opintokokonaisuudesta varmisti, että yliopiston kannattaa jatkaa koulutuksen järjestämistä. Uusi koulutus alkaa syksyllä, ja siihen voi hakea niin kauan kuin paikkoja riittää.

Suurin rehtoritarve on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Tarve on kasvussa koko maassa, sillä myös monet nykyiset rehtorit lähestyvät eläkeikää.
 

Koulutuksen hakuohjeet: hyplus.helsinki.fi